Onderzoeksnetwerk

Via een recent opgezette netwerkomgeving kan de diversiteit aan bewegingen, NGO’s, nieuw economisch denken, bedrijven en verbinders worden onderzocht. De diversiteit op het gebied van nieuwe economie is groot. Dat is hoopvol, maar ook een flinke uitdaging om de initiatieven en hun eventuele relaties te onderzoeken. Dit initiatief start vanuit het verzamelen en zichtbaar maken van alles wat er al is aan voorbeelden, verhalen, kennis, initiatieven en onderzoeken.

Deelnemers aan het netwerk kunnen kennis, initiatieven en voorbeelden toevoegen. Het netwerkplatform is een uitnodiging aan iedereen om zichtbaar te maken wat er is en te delen wat je weet. Men kan dit vanuit verschillende perspectieven doen, zowel eigen economische transities als van anderen. Deelnemers gebruiken deze verzameling zowel voor het onderzoeken als voor het bouwen aan een economie van de toekomst. Het onderzoeksnetwerk richt zich op economische transities in Nederland, maar de verzameling van voorbeelden, verhalen, kennis, initiatieven, onderzoeken komt van over de hele wereld omdat alle (netwerk-)relaties worden benut en inspiratie geen grenzen kent. Het netwerk beperkt zich niet expliciet tot Nederland maar werkt aan Nederland als voorbeeld. Daarnaast is de voertaal van de deelnemers grotendeels Nederlands.

Het onderzoek start met contact leggen en relaties te onderzoeken, verbindingen te maken tussen deelnemers en samen te leren van ontwikkeling. Ook biedt het netwerk een basis van waaruit data verzameld en onderzocht kan worden.

De relatie met ONE

Al jaren signaleren we vanuit verschillende partijen een verlangen om bestaande bewegingen, kennis en initiatieven op overzichtelijke wijze in kaart te brengen. Dat kan ondersteund wordt met dit netwerk, waar iedereen eenvoudig aan kan deelnemen in eigen onderzoek kan starten. Vanuit Our New Economy participeren we in dit netwerk en gaan de komende maanden via onze communicatiekanalen mensen enthousiast maken voor dit onderzoek.

Je kunt gaan deelnemen (en onderzoek starten) op het platform: Link.

(update nov 2020: dit onderzoeksnetwerk is niet meer actief)