10R Model

In Hoorn diende Danny Verdonk (ook werkzaam bij ONE) als raadslid samen met diverse partijen een motie in voor het invoeren van het R-Model voor de gemeente. De motie werd aangehouden, omdat de wethouder verzocht dit mee te nemen in het proces van de focus en ambitie voor de circulaire economie. Dit voorstel is in december 2020 in de raad van Hoorn gekomen, waarbij het R-model een prominente plek heeft gekregen in het programma.

De motie:

Het willen invoeren van het R-model stuitte op behoorlijk wat (gezonde) weerstand bij collega raadsleden. Om een nieuw model als dit duidelijk te maken aan collega raadsleden schreef Danny bijgaande document, waarbij de werking en ook de voordelen worden uitgelegd.

Document

Uiteindelijk hoefde de motie niet meer ingediend te worden en is deze aangenomen binnen het programma duurzame stad van de gemeente Hoorn. Het volledige circulaire programma kan je hier lezen. Link naar het document Focus en Ambitie Circulair Hoorn.