19 februari: De TransitieMotor – Vermogen en Macht

In dit transitiegesprek, dat De TransitieMotor in samenwerking met ONE organiseert, gaan we in op het verminderen van ongelijkheid, specifiek de vermogensongelijkheid in Nederland. Die is in internationaal perspectief hoog en dat heeft grote gevolgen. Wat kunnen we doen?

Ongelijkheid

Nederland wordt vaak gezien en gepresenteerd als een egalitair land met relatief kleine verschillen en ongelijkheden. Dat beeld is niet volledig, aangezien vermogensongelijkheid internationaal gezien relatief hoog is. De rijkste 1% bezit ongeveer één derde van het Nederlandse private vermogen en de rijkste 0,1% zo’n 16% (bron: ESB, zie literatuur onderaan). Deze ongelijkheid heeft verschillende negatieve gevolgen voor de samenleving, het milieu en de democratie.

Machtsverhoudingen

Er is een groeiende consensus dat grote ongelijkheid onwenselijk is en dat hier iets aan gedaan moet worden door middel van bijvoorbeeld meer belasting op vermogen en minder op arbeid. Economische en politieke macht staan echter niet los van elkaar en zo hebben rijke groepen doorgaans meer politieke invloed dan de middenklasse en lagere sociaaleconomische groepen. Politieke actie om ongelijkheid flink te verminderen vereist daarom dat tegenmachten gemobiliseerd worden. Vandaar dat vraag is: wat is nodig om machtsverhoudingen te verschuiven en een eerlijker systeem te creëren?

Verbinding vinden

In dit transitiegesprek brengen we mensen samen die deze thema’s (willen) aanpakken. Het is bedoeld voor geïnteresseerden, betrokkenen vanuit organisaties en initiatieven die over dit onderwerp inhoudelijk, maar vooral ook strategisch, verbinding willen vinden.

Informatie en programma

Op het programma staan presentaties van en interviews met deskundigen uit de academische wereld, maatschappelijk middenveld en ondernemers:

 • Vermogensongelijkheid in Nederland
  Wiemer Salverda (UvA)
 • Politieke vertegenwoordiging en ongelijkheid
  Wouter Schakel (Universiteit Leiden)
 • Maatschappelijk middenveld als tegenmacht
  Tuur Elzinga (FNV)
 • Historisch perspectief op ondernemingseigendom en de spelregels
  Jennifer Benson (The New Business as Usual)
 • Alternatieve vorm van bezit en ondernemen
  Hans van den Broek (Sleipnircoöperatie)