25 februari: De transitie naar een duurzaam Nederland

De huidige COVID-19-crisis heeft de economie en de samenleving bevroren. Wetenschappers, marktleiders en beleidsmakers pleiten voor een toekomstbestendig herstel. Het momentum om over te schakelen naar een duurzame en meer inclusieve samenleving is nu! De wereld verkeert in rep en roer. Het politieke klimaat verandert en er worden duurzame, sociale en veerkrachtigere economische ideeën geopperd. Maar hoe bereik je dit en hoe herstellen we het vertrouwen in onze samenleving?

Gids voor de toekomst

We hebben de dag samengevat in een Gids voor de Toekomst en je vindt hieronder alle videoregistraties van deze middag!

Download het verslag hier. Je vindt hierin ook alle aanbevelingen aan de politiek.

De vraag is: wat kunnen politici doen om de transitie te versnellen?

In een open openbare sessie laten drie sprekers uit de wetenschap de noodsituaties en kansen vanuit een Nederlands perspectief zien. Recente ontwikkelingen worden gerapporteerd in zeven pitches van innovators, ondernemers en experts die hun ideeën of praktijk presenteren. Wat hebben zij nodig van de politiek om te kunnen opschalen naar systemische verandering? Alle bijdragen resulteren in praktische aanbevelingen voor politici om de omslag naar een duurzaam land te maken.

Kijk het colloquium terug

Welkom

Welkom bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Mijn naam is Marcel Nollen. Ik ben lid van het college van bestuur van de prachtige universiteit waar u vandaag te gast bent. Helaas kunnen we elkaar niet de hand schudden, maar we hopen dat in de nabije toekomst alsnog in goede gezondheid te kunnen doen. U gaat de komende anderhalf uur in dit colloquium kijken naar een aantal prikkelende presentaties, gesprekken en discussies over de transitie die we moeten maken om Nederland duurzaam te maken en hoe de politiek daar meer urgentie aan moet geven. Als bestuurder van een onderwijsinstelling kan ik niet genoeg benadrukken hoe belangrijk onze studenten de transitie naar een duurzaam Nederland vinden.

Introductie van dit colloquium

Een introductie door Sjoerd Kluiving (VU Amsterdam / ASI) van dit open colloquium om de Nederlandse politiek duidelijk te maken wat er nodig is om de noodzakelijke transitie te versnellen.

Transitie in Nederland: wat hebben we nodig van politici?

Transitie in Nederland: wat hebben we nodig van politici? Hoe gaan we dit doen? Een presentatie van Derk Loorbach (Erasmus Universiteit/DRIFT)

Wat moeten we ons voorstellen bij de nieuwe economie?

Wat moeten we ons voorstellen bij de nieuwe economie? Een presentatie van Sam de Muijnck (Our New Economy)

Transitie is niet alleen nu & hier maar ook daar & straks

Transitie is niet alleen nu & hier maar ook daar en straks: global, fair and just! Een presentatie van Francine Mestrum (universiteiten van Antwerpen en Gent)


Aansluitend 7 pitches van 2 minuten


Nederland Zorgt Voor Elkaar

Jurgen van der Heijden: Nederland Zorgt Voor Elkaar is een bottom up aanpak van zorg, past bij TransitieMotor Pad 5. Vernieuwing van onderwijs en zorg, wat kan de politiek daaraan bijdragen?

De Fruitmotor

Hilde Engels: De Fruitmotor als voorbeeld van een duurzaam businessmodel én voedselsysteem, past bij TransitieMotor Pad 3. Duurzame businessmodellen en voedselsystemen, wat kan de politiek daaraan bijdragen?

Commonland faciliteert natuurherstel

Pieter Ploeg: Commonland regenereert natuur, past bij TransitieMotor Pad 9. Zorg voor natuur en biodiversiteit, wat kan de politiek daaraan bijdragen?

Verduurzaam de democratie: organiseer burgerberaden

Eva Rovers: Het burgerberaad werpt een nieuw perspectief op onze democratie, past bij TransitieMotor Pad 6. Gelijkheid en participatie, wat kan de politiek daaraan bijdragen?

De digitale publieke ruimte

Socrates Schouten: Waag verkent de sociale en culturele impact van nieuwe technologieën, past bij TransitieMotor Pad 10. Naar een open en veilige maatschappij, wat kan de politiek daaraan bijdragen?

Coöperatie Grunneger Power

Marieke Wiersma: Zonnige Doener werkt aan de energietransitie, past bij TransitieMotor pad 8. Duurzame energie & mobiliteit, wat kan de politiek daar aan bijdragen?

Bij de ecologische transitie horen vaste banen
en professionele autonomie

Alfred Kleinknecht: publiceert over arbeid en bestaanszekerheid, past bij TransitieMotor pad 4. Waardering van arbeid en basisbehoeften, wat kan de politiek daaraan bijdragen?

De Gouden Kooi

De gouden kooi – een kort interview met Anouk Creusen (75inq.com) door Maarten Nijman (Our New Economy)

De Jonge Klimaatbeweging loopt voorop in de transitie

Reflectie op alle pitches in een kort gesprek met Werner Schouten (vz. de jonge klimaatbeweging). Hij roept iedereen op om mee te doen aan het Klimaat Alarm op 14 maart.

Een duurzaam regeerakkoord

Tot slot de overhandiging van de resultaten van dit colloquium aan Ivy de Bruin, campagneleider bij SDG Nederland voor de campagne: Een Duurzaam Regeerakkoord!


Dit colloquium was onderdeel van de On Sustainability Conferentie met keynote sprekers als Christian Felber, Ilona Otto, Marjan Minnesma en Diederik Samsom.

Een online colloquium georganiseerd door de VU ASI in samenwerking met Our New Economy, SDG Nederland, Het Groene Brein, Springtij en Drift.