Terugblik 5 maart: De TransitieMotor – Onzekerheid over werk en wonen

In dit transitiegesprek, dat De TransitieMotor in samenwerking met ONE organiseerde, gingen we in op de betaalbaarheid van de basisbehoeften in Nederland. Hoe goed is die en kunnen we het verbeteren?

Het thema van deze bijeenkomst was inkomen en betaalbare basisbehoeften. Een breed onderwerp, dus we zoomden in op de groepen die het moeilijk hebben (of krijgen), op inkomen uit arbeid en op (de kosten van) wonen.

Programma 15-17 uur

Op het programma stonden 4 pitches van deskundigen over de essentie van de problematiek. De gesprekken in groepen zijn niet opgenomen, maar de resultaten met oplossingsrichtingen en handelingsperspectief zijn wel beschikbaar.

Justine Feitsma (CNV Jongeren, Coalitie-Y) spreekt over de problematiek van jongeren op de woningmarkt en arbeidsmarkt

Sanne Lamers (Nibud) spreekt over ontoereikende vangnetten (SDG 1) en over kwetsbare groepen (qua inkomen en kosten van basisbehoeften)

Hendrik Noten (zelfstandig onderzoeker en auteur ‘Fantoomgroei’) praat ons bij over inkomen uit onzekere arbeid (SDG 8)

Peter Boelhouwer (TU Delft) bespreekt de betaalbaarheid van wonen (SDG 10).

Tussendoor gaan deelnemers in groepen uiteen om te komen tot handelingsperspectief. De terugkoppeling daarop: