19 mei: “Baat het niet dan gaat het niet”

Workshop – SDGs in de opleiding Finance & Control

Nieuwe Economie in het hoger onderwijs. In een serie van 8 workshops krijg je als docent of lectoren inspiratie aangereikt voor de Nieuwe Economie in jouw vakgebied.
Er is op dit moment veel gaande in het hoger onderwijs in Nederland. Circulair economy, meervoudige waardecreatie, sustainable finance, new finance, business innovation, purpose economy, … en nog veel meer. Volg de hele serie of precies die workshop die jouw aanspreekt.

(let op – we werken vanaf nu met aanmelding)

Cijfers in de hoofdrol op 19 mei 2021 16:00-17:30

Studenten Finance & Control worden opgeleid om in het toekomstig beroepenveld een rol te spelen bij het sturen op organisatiedoelstellingen, het registeren en meten van de prestaties en het rapporteren, zowel intern als extern, over de resultaten in relatie tot de geformuleerde doelstellingen. De beheersing van risico’s en het naleven van regels spelen in die cyclus een belangrijk rol. In externe rapportages, lees jaarverslagen, staan vooral de cijfers in de spotlights.

Beursgenoteerde organisaties en organisaties van openbaar belang zijn met de invoering van 2014/95/EU verplicht om ook niet financiële informatie op te nemen in het jaarverslag,  zodat niet alleen de financiële resultaten maar ook andere resultaten in de spotlights staan.

“Waar is de financiële waarde creatie ten koste gegaan van waardevernietiging op andere kapitalen en welke risico’s ten aanzien van de people, planet en prosperity brengt de bedrijfsvoering met zich mee?”

Baten voor alle betrokkenen in de hoofdrol

Organisaties die op lange termijn waarde willen creëren voor alle betrokkenen kijken verder dan de cijfers. Dat betekent dat er sturing is op doelstellingen die verder gaan dan profit en waarde moeten toevoegen voor People, Planet en Prosperity. Het IR-Framework (IIRC), GRI, en ook de SDGs  zijn instrumenten die  helpen om de juiste focus te leggen.

Financials van de toekomst hebben een belangrijke rol in de missie om de SDGs te implementeren; “baat het niet dan gaat het niet” is dan het referentiepunt voor alle P’s en SDGs!

Download de presentatie


Een workshop verzorgd door Marleen Bartels-Schilt (Afstudeercoördinator Cluster Finance, docent Cluster Finance en onderzoeker at Hogeschool Inholland) en Jan Wokke (Docent Audit & Assurance, External Reporting, IFRS, Internal Control, Financial Management and Investments)

Inspiratie voor docenten en lectoren

We willen je graag inspireren met een serie toegankelijk (online) en interactieve workshops. Er is gelegenheid tot netwerken en je krijgt de meest recente inzichten van front-runners. Een heleboel gratis inspiratie voor jouw onderwijsprogramma.