16 juni: “Nieuwe tijden vragen om een nieuwe economie”

THRIVe – fundamentals for a new economy.

Nieuwe Economie in het hoger onderwijs. In een serie van 8 workshops krijg je als docent of lectoren inspiratie aangereikt voor de Nieuwe Economie in jouw vakgebied.
Er is op dit moment veel gaande in het hoger onderwijs in Nederland. Circulair economy, meervoudige waardecreatie, sustainable finance, new finance, business innovation, purpose economy, … en nog veel meer. Volg de hele serie of precies die workshop die jouw aanspreekt.

(let op – we werken vanaf nu met aanmelding)

Nieuwe economie, wat wordt de volgende stap? Op 16 juni 2021 16:00-17:30

Studenten economie, finance en control of accounting worden tot op de dag van vandaag hoofdzakelijk opgeleid in de Neoklassieke economie. De wereld staat voor grote uitdagingen en de theorie van gisteren bereidt ons niet goed voor op de wereld van morgen. Kunnen wij voortborduren op het werk van pluralisten, zoals Rethinking Economics? Kees Klomp richt zich op de betekeniseconomie en werkt zo aan een nieuw narratief. Kees zoekt naar antwoorden om te kunnen omgaan met de nieuwe situatie. Hoe kunnen we nu de volgende stap zetten?

Een paradigmashift

Klimaatcrisis, biodiversiteitsverlies, sociale en economische ongelijkheid, … Het is een greep uit een reeks essentiële bedreigingen. We zien dat voorlopers in de economische wetenschap al aan de slag zijn en dat deze economen de paradigmashift al vormgeven. De enorme uitdagingen vraagt dat we niet alleen naar een nieuwe theorie kijken voor de economen, maar naar een nieuwe positie van het hele vakgebied van de economie als wetenschap. In de betekeniseconomie ligt het domein van de econoom ingebed tussen ecologie, sociologie en andere wetenschappen.

In de mixer

Kees schrijft op dit moment samen met Shinta Oosterwaal aan het boek THRIVe. Hierin schrijft hij over de fundamenten voor de nieuwe economie. De betekeniseconomie is gebaseerd op een brede set aan ideeën. Denk aan Doughnut economy, Wellbeing economy, Degrowth, Economy of the Commons Goods, Regenerative Economics en nog veel meer. Stel, je stopt dit in de mixer. Wat komt daar uit? Deze ideeën gaan een radicale stap verder dan de wetmatigheden van de huidige stroming. Er ontstaat een nieuw narratief uit deze mix: door het verweven van deze verhalen. Het nieuwe dat er ontstaat kun je ook wel Existential Economics noemen.

Van denken naar doen

Kees kijkt naar ondernemers in de economie, maar ook naar de macro-economische uitdagingen van dit nieuwe denken: van bouwvakker tot democratie, er moet veel veranderen in deze paradigmawisseling. De antwoorden liggen op tafel en worden door een reeks nieuwe economen aangereikt.

Downloaden

De presentatie van Kees Klomp is – helaas zonder zijn inspirerende woorden – te downloaden via onderstaande link.


Een workshop verzorgd door Kees Klomp (Lector aan de Hogeschool Rotterdam, Betekenis Economie, Reinventing Economics & Business, Impact)

Inspiratie voor docenten en lectoren

We willen je graag inspireren met een serie toegankelijk (online) en interactieve workshops. Er is gelegenheid tot netwerken en je krijgt de meest recente inzichten van front-runners. Een heleboel gratis inspiratie voor jouw onderwijsprogramma.