Een samenwerkingsverband van meer dan 60 maatschappelijke organisaties en coalities voelt de urgentie om maatschappelijke vraagstukken sneller en meer in gezamenlijkheid op te pakken. Zij bundelen de krachten om toe te werken naar een maatschappelijk omslagpunt (social tipping point) en ondersteunen elkaar waar nodig.

Op 7 september doet ieder van deze organisaties een promise. Zij nodigen andere organisaties in Nederland en het (nieuwe) kabinet uit om mee te doen.

De komende weken laten deze organisaties op evenementen zien hoe de overgang naar een duurzame, inclusieve, gezonde en veilige samenleving zichtbaar wordt gemaakt en verder wordt versneld. De oplossingen voor de grote duurzaamheidsvraagstukken bestaan al en worden breed gedragen, zo zal deze estafette van evenementen aantonen. De initiatiefnemers zijn vastbesloten om samen door te pakken.

Our New Economy is een van deze organisaties

ONE doet mee met dit samenwerkingsverband. Hoewel we waarschijnlijk niet alle standpunten van iedere deelnemende organisatie volledig delen, vinden we het veel belangrijker om zichtbaar te maken dat er een brede beweging is in Nederland die staat voor een verandering van denken.

Dit sluit aan bij onze missie; de transitie naar een globale economie voor die voorziet in goede levens voor iedereen binnen de ecologische grenzen van de Aarde, voor huidige en toekomstige generaties.

Onze Promise

Our New Economy streeft naar meer kennis over Nieuw Economisch denken in Nederland, onze 7 uitgangspunten daarvoor zijn:

 1. Voer beleid op basis van juiste economische aannames en nieuwe inzichten
 2. Geef meer ruimte aan verschillende economische stromingen en idee├źn naast de dominante neoklassieke economie
 3. Economen helpen kringlopen sluiten en welvaart eerlijker verdelen
 4. Overheden en bedrijfsleven gaan economie anders meten
 5. Economische wetenschap wordt minder vervlochten met de macht
 6. Focus op welzijn en brede welvaart in plaats van economische groei
 7. Breder economisch denken en handelen vereist breder economisch onderwijs

In de komende maand ga je op onze website daarvoor een groot aantal producten gelanceerd zien worden:

 • Lesbrieven Nieuwe Economie voor het voortgezet onderwijs (onderbouw en bovenbouw havo/vwo)
 • Lancering van het boek Economy Studies – hoe ontwikkel je een nieuw economiecurriculum in het wo/ho
 • Online training Nieuwe Economie voor beginners
 • Podcast serie ‘samen naar de Nieuwe Economie’

Hou de nieuwsbrief in de gaten!