Samen met Day for Change ontwikkelen we sinds 2021 lesbrieven en aanvullende materialen voor de economielessen in het voortgezet onderwijs. Sinds september 2022 kunnen we dankzij steun van de Goldschmeding Foundation extra materialen ontwikkelen en bovendien hebben we nu de mogelijkheid om het bereik te vergroten.

Economieles.nu biedt lesbrieven havo/vwo

We leven in een wereld die snel verandert. Dit heeft invloed op ons economieonderwijs. Met welke bril kijken we naar de economie? De lesbrieven Nieuwe Economie (voor havo en vwo) geven leerlingen de kennis en tools om economische ideeën te onderzoeken.

Wil je als docent:

  • Het kritisch denkvermogen van je leerlingen stimuleren?
  • Leerlingen kennis laten maken met verschillende perspectieven op economie?
  • Leerlingen vaardigheden geven waarmee ze bewuste wereldburgers worden?

Dan zijn de lesbrieven Nieuwe Economie iets voor jou!