Wat verwachten werkgevers van instromende studenten uit het HEO? Welke kennis en vaardigheden zijn relevant voor het werkveld op dit moment? Is duurzaam denken en handelen inmiddels een relevante kwalificatie? Kijken werkgevers daarbij vooral naar schoolresultaten of zijn andere factoren belangrijk?

Deze publicatie bevat resultaten uit een representatieve set van een bevraging bij 100 organisaties in de groep middelgrote bedrijven uit het MKB – de belangrijkste werkgever in Nederland. We willen hiermee een beeld geven hoe het werkveld kijkt naar de professional van de toekomst; wat heeft een afgestudeerde economie hbo’er in 2030 als kennis en vaardigheden in bezit? We zoeken hierbij specifiek naar uitspraken op het gesignaleerde spanningsveld: bereiden we studenten op voor de beroepen van nu of op de toekomstige maatschappij?

Resultaten van een werkveldenquête onder 100 werkgevers over instroom HEO studenten

Vanuit Our New Economy werken we aan een Raamwerk voor Nieuw Economisch denken in het HEO (Hoger Economisch Onderwijs). Tijdens het vooronderzoek constateerden we dat veel docenten een spanningsveld ervaren in het opleiden van studenten voor een baan in het huidige werkveld – en daarmee het huidige economisch paradigma – en tegelijkertijd voor het toekomstige werkveld en de maatschappij. Dit spanningsveld bestaat, maar we signaleren dat docenten regelmatig de keuze laten beïnvloeden door de actuele vraag uit het werkveld. Zo blijft het onderwijsaanbod vaak gefocust op aansluiting op het bestaande paradigma. Tegelijk weten we dat Nederland midden in een grote energietransitie zit en dat we toewerken naar een volledige circulaire economie in 2050. Je zou verwachten dat studenten van nu daar maximaal op worden voorbereid. Het onderwijsveld komt in beweging. Maar gaat het snel genoeg en is het wel echt toekomstgericht?

Download de publicatie

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het Raamwerk HEO door Our New Economy, schrijf je dan gelijk in op onze nieuwsbrief.