In de laatste aflevering van het eerste seizoen “Wat Houdt Ons Tegen?” van omroep HUMAN komt het economieonderwijs uitgebreid aan bod. De bevindingen zijn niet mals; het economieonderwijs loopt achter en de komende generatie van directeuren (en werknemers) wordt niet goed toegerust op de enorme maatschappelijke en ecologische opgaven die er liggen.

Kijk de aflevering online terug bij de NPO.

Zelf aan de slag met het vernieuwen van het economieonderwijs?

Vanuit Our New Economy ondersteunen we de curriculumvernieuwing op verschillende niveaus. Ben je actief als docent in het voortgezet onderwijs? Kijk dan op de website economieles.nu, hier vind je plug&play lesbrieven met thema’s die aansluiten bij Nieuw Economisch denken. Voor het HEO zijn we op dit moment een referentiekader aan het uitwerken. Hierin komen de inzichten van het beroepsonderwijs, Nieuwe Economie en persoonlijke ontwikkeling van de student bij elkaar. En voor het academisch economieonderwijs hebben we een internationale website, Economy Studies, waar je een online handboek voor curriculumvernieuwing vindt.

Kies een van de drie opties: