Het onderwijs is dé bakermat van de vernieuwende impuls aan de samenleving. Daarom is onderwijs een belangrijk vertrekpunt voor de economische transitie. Maar wat heb jij als docent en student nodig om verschillende economische perspectieven te hanteren en vernieuwende geluiden te laten horen, zodat die impuls kan worden aangejaagd. En ben je dan activist, realist, of juist allebei? Want, van wie is het economieonderwijs eigenlijk?

In de aanloop naar de Week van het Economieonderwijs (20-24 november) organiseren we samen met Avans en Future of Work, speciaal voor docenten en studenten economie (HBO en WO) het ééndaagse symposium ‘Van wie Is het economieonderwijs?’. Dit als onderdeel van het festival ‘Van wie is de economie?’, dat van 5 t/m 22 oktober in Den Bosch op de Tramkade plaatsvindt.

Each time someone stands up for an ideal, or acts to improve the lot of others, or strikes out against injustice, he sends forth a tiny ripple of hope, and crossing each other from a million different centers of energy and daring, those ripples build a current which can sweep down the mightiest walls of oppression and resistance.

Robert F. Kennedy (1925-1968)
University of Cape Town, South Africa, 6 June 1966

Programma

We maken in het programma nadrukkelijk de verbinding met de kunst, omdat juist die vorm ons aanzet tot het bevragen van de status quo. Aan het woord op deze dag komen onder meer Maurits in ’t Veld over de noodzakelijkheid van idealisme voor onze toekomst, Erik Uitenbogaard spreekt over verbinding tussen kunst en economie en Joris Tieleman over het Waterwerk van het Geld voor het onderwijs. Naast deze lezingen is er uiteraard ruimte voor dialoog en workshops vanuit verschillende invalshoeken zoals het ruimte geven aan idealen van studenten, leren van de geschiedenis van vakbonden of kunst als instrument. Er zal in de middag met Louise Boelens uitgebreid worden ingegaan op het mini-burgerberaad dat we ook als hulpmiddel kunnen inzetten om de transitie van het economieonderwijs vorm te geven.

Aanmelden

Wil jij als docent of student het economieonderwijs mee richting geven, op het snijvlak van kunst, wetenschap en democratie perspectieven aangereikt krijgen, de dialoog voeren en je netwerk uitbouwen met like minded? Er is ruimte voor maximaal 70 deelnemers, dus als je erbij wilt zijn, schrijf je dan direct in!

Uiteraard ben je ook van harte welkom op de – gratis toegankelijke – expositie en andere events van het festival ‘Van wie is de economie?’. Meer informatie hierover vind je op www.futureofwork.nl.

Of je nu activist of realist bent – praat verder over het onderwerp van dit symposium tijdens de Week van het Economieonderwijs (20 t/m 24 november). Hier krijg je in voorbeeldlessen, workshops en presentaties handvatten voor het opnemen van nieuwe economische denkkaders in jouw lespraktijk. Meer informatie vind je op www.weekvanheteconomieonderwijs.nl.

Dit programma is ook onderdeel van de Week van het Economieonderwijs.