Derde editie Week van het Economieonderwijs

Van 18 tot en met 22 november 2024 vindt de derde editie van de Week van het Economieonderwijs plaats, dé landelijke week voor toekomstbestendig economieonderwijs. De week draait om economieonderwijs dat aansluit bij de ontwikkelingen in de economische wetenschap en de maatschappij. In workshops, lezingen, voorbeeldlessen en andere activiteiten door heel Nederland delen onderwijsprofessionals met elkaar hoe zij deze ontwikkelingen integreren in hun lesmateriaal en de curricula in het vo, mbo, hbo en wo. 

Economieonderwijs speelt een cruciale rol in het voorbereiden van jongeren op (verdere) deelname aan de maatschappij en de arbeidsmarkt. Het geeft hen handelingsperspectief om mee te bouwen aan bedrijven en de economie van de toekomst. Ook – of misschien wel juist – nu maatschappelijke ontwikkelingen als groeiende sociale ongelijkheid, digitalisering, klimaatverandering en biodiversiteitsverlies het speelveld veranderen, is die voorbereidende functie van het economieonderwijs belangrijk. Om dat goed te kunnen blijven doen is het nodig dat nieuwe modellen en principes in het economieonderwijs worden geïntegreerd. 

Veel docenten, opleidingsmanagers, decanen, onderzoekers en andere onderwijsprofessionals werken hier al aan. Toch blijft het verrijken van economielessen, vakken of curricula binnen de bestaande kaders een lastige opgave. Waar begin je? Hoe pak je het aan? Waar zit ruimte? Veel onderwijsprofessionals hebben het gevoel dat zij zelf het wiel moeten uitvinden. De Week van het Economieonderwijs biedt gelegenheid met elkaar het gesprek aan te gaan, elkaar te helpen en te inspireren. 

Dit jaar staat van maandag tot en met donderdag iedere dag een andere onderwijslaag centraal. Maandag 18 november staat in het teken van economieonderwijs op mbo-opleidingen, op dinsdag 19 november staat universitair economieonderwijs centraal, woensdag 20 november is de dag voor hoger economisch onderwijs en donderdag 21 november draait het om economieonderwijs op middelbare scholen. De laatste dag van de week, vrijdag 22 november, richt zich op doorlopende leerlijnen en kruisbestuiving tussen de onderwijslagen. 

De Week van het Economieonderwijs wordt georganiseerd door Leren voor Morgen, Het Groene Brein en Our New Economy, en wordt mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation. Het inhoudelijke programma wordt vormgegeven door onderwijsprofessionals en in samenwerking met onderwijsinstellingen en -partijen. Zo wordt de hbo-dag met NewBee en de Vereniging van Hogescholen georganiseerd en de vo-dag in samenwerking met Vecon. Het definitieve programma en de activiteiten worden in aanloop naar de week bekendgemaakt via weekvanheteconomieonderwijs.nl