Meervoudige waarde

[:nl]Na de laatste wereldwijde financiële crisis is de publieke opinie ten aanzien van de financiële instituten vijandiger geworden. Een toenemend aantal mensen willen een ingrijpende hervorming van het financiële systeem en een transitie naar een nieuwe economie. Er is dringend behoefte aan een beter ontwerp. Maar het is onmogelijk om een economie vanaf de tekentafel te ontwerpen en ‘uit te rollen’. Dit brengt ons bij een interessante vraag: hoe kunnen we de transitie organiseren? Allereerst moeten we het huidige systeem en zijn tekortkomingen goed analyseren. Vooral de samenhang tussen de verschillende problemen moet hierbij goed onderzocht worden. Zo krijgen we kijk op de werkelijke oorzaken van de problemen. Als we die dieperliggende oorzaken snappen, kunnen we beginnen met experimenten.

Die nieuwe economie wordt op duizend plaatsen tegelijk uitgevonden. Een belangrijk principe hierbij is het ontwerpen voor meervoudige waarde. Mensen gebruiken resources voor twee of meer doelstellingen. In het dominante economische denken van deze tijd, worden resources hoofdzakelijk enkelvoudig gebruikt. Producenten specialiseren zich en ‘verbruiken’ grondstoffen en energie in hun lineaire productieprocessen. Er vindt nagenoeg geen samenwerking plaats of uitwisseling van producten of diensten met de omgeving. Het tegenovergestelde is het geval indien een resource voor zoveel mogelijk doelen wordt gebruikt. De waarde van de resource neemt meervoudig toe en zonder extra kosten kunnen maatschappelijke of ecologische diensten worden geleverd.

Ons praktijkonderzoek is een project waarin we willen beschrijven waarom meervoudige waarde werkt, wat de onderliggende principes en theorie inhoudt en we gaan een verdere analyse uitvoeren om meervoudig gebruik makkelijker toepasbaar te maken.[:]