Participation Income

[:nl]

Research on participation income

Researcher: Rebecca Belochi

Dear readers,

Maybe you already heard of the project I am undertaking with the support of Our New Economy. For those who don’t: I am currently writing a paper on Participation Income (just PI for friends) intended for policy making that will be published by ONE. As writing a paper takes time, the coming series of posts are dedicated to introduce participation income in general until the paper is published. They will cover not only PI’s advantages but also its challenges and the state of the current debate surrounding it.

Another reason behind the publishing of these blog posts is to showcase points that will not be covered in the policy paper. Indeed, certain aspects of the academic debate, whilst relevant when thinking of PI overall, do not offer particular insights for policy making. Therefore, the coming posts will also focus on points complementary to the future paper. The goal is to increase awareness of PI and provide an interactive platform to discuss its different aspects. Any share of thoughts or questions are encouraged and appreciated!

I am already looking forward to our interactions. So don’t hesitate to comment, share these posts with interested parties, or follow me on twitter for #PIfunfacts and much more.

Kindly,

Rebecca.

 • Invalshoeken voor een nieuw vo-curriculum economie

  Er komt waarschijnlijk binnenkort een commissie om het vo-economie curriculum te vernieuwen. Dat is belangrijk, want de wereld om ons heen verandert ook. De commissie wacht echter geen makkelijke taak. Curriculumontwerp vraagt om talloze grote en kleine inhoudelijke keuzes en complexe afwegingen.

  Over het rapport

  De auteurs Sam de Muijnck en Joris Tieleman zijn de afgelopen tien jaar actief geweest in het economieonderwijs en het maatschappelijk debat daaromtrent. Dat was voornamelijk in de internationale studentenbeweging Rethinking Economics (gebundeld in Economy Studies, De Muijnck & Tieleman 2021) en het internationale New Economics Education Network van uitgevers en academici (NEEN, 2023). In dit rapport vertalen ze de opgedane kennis en ervaring in een voorstel voor een nieuw curriculum economie voor het voortgezet onderwijs in Nederland. Daarnaast hopen de auteurs met het schrijfproces van dit rapport de kennis en ervaring uit Nederland te verzamelen en beschikbaar te maken voor ons internationale netwerk van partnerorganisaties. Er wordt in veel landen op dit moment gesleuteld aan de inhoud en vorm van economieopleidingen, en het zou mooi zijn als we vanuit het Nederlandse veld ook daaraan kunnen bijdragen.

  Dit rapport is niet af

  Het rapport is bedoeld als een concept waarop we input van lezers zeer op prijs stellen. Door het document heen stellen we de lezer verschillende vragen. Op basis van de antwoorden willen we de inzichten verder aanscherpen om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het curriculumontwerp in de vorm van een vervolg op dit rapport. In het rapport leest u hoe die bijdrage kan worden geleverd.

  NB. Het e-mailadres waarnaar in het rapport wordt verwezen was begin deze maand door een fout nog niet beschikbaar, dat is inmiddels hersteld. We ontvangen graag jouw feedback!

  Lees verder →
 • Willen studenten een Nieuwe Economie?

  Our New Economy draagt de afgelopen jaren met succes bij aan een transitie van het economieonderwijs voor vo (nu havo/vwo), hbo en wo. Steeds meer docenten, opleidingsmanagers en vele andere onderwijsprofessionals gaan aan de slag met het aanpassen van hun lessen en curricula.  Maar willen studenten eigenlijk wel een bredere blik – financieel, sociaal en ecologisch – in hun opleiding aangereikt krijgen?

  Lees verder →
 • De Week van het Economieonderwijs

  De economische wetenschap is in ontwikkeling. Om aansluiting te houden op het werkveld en een samenleving waarin (gebrek aan) duurzaamheid en sociale inclusie steeds belangrijker worden, is er in de les veel meer ruimte nodig voor discussie en een breder blikveld. Er is behoefte om het onderwijs te verrijken, om leerlingen aan het denken te zetten.

  Met een breed aanbod van wetenschappelijk invalshoeken kunnen leerlingen en studenten zelf een afweging maken tussen verschillende waarden in de samenleving; financieel, sociaal en ecologisch. Wij kennen veel onderwijsprofessionals die hard werken aan de verrijking van hun lessen. Maar niet iedereen kan hier binnen de bestaande kaders van het curriculum en de ruimte voor vinden, laat staan de tijd die het kost om in je eentje die veranderingen door te voeren. De Week van het Economieonderwijs biedt een platform waar onderwijsprofessionals met elkaar in gesprek kunnen gaan over de ontwikkeling die de economische wetenschap doormaakt, en hoe die een plek kan krijgen in de les.

  Samen met Leren voor Morgen en Het Groene Brein, organiseren we met trots deze tweede editie. Ook hebben we zelf een aanbod van workshops binnen de goed gevulde agenda van deze week. We lichten ze hier even uit, maar kijk vooral ook naar de agenda van het hele programma!

  Our New Economy tijdens de Week van het Economieonderwijs

  Lesmaterialen voor Nieuw Economisch denken

  In het Engels wordt netjes onderscheid gemaakt tussen ‘economics’ en ‘the economy’. In Nederland hebben we dat onderscheid niet en dat maakt het soms lastig om aan te geven of we het hebben over de economie, of het bestuderen ervan. Dit, en vele andere inzichten, is belangrijk als je aan de slag wil met het maken van lesmaterialen. De workshop bestaat uit een korte presentatie en vervolgens gaan we samen met die inzichten concreet aan de slag met het ontwerpen van materiaal voor jouw klas.

  Op dinsdag 21 november geeft Maarten Nijman in Den Haag een workshop over Lesmaterialen voor Nieuw Economisch denken.

  De Krant in de Klas

  We willen onze leerlingen helpen om de economie te begrijpen, maar de maatschappelijke gebeurtenissen in hun leefwereld zijn soms moeilijk te koppelen aan de lesstof. In deze workshop bespreken we de noodzaak van en manieren waarop leerlingen economische concepten buiten de klas kunnen herkennen. We kijken wat er eind november in de wereld gebeurt op het gebied van duurzaamheid en gebruiken dit om lesmateriaal – voor een lesopener, themaopdracht of hele les – te maken dat je meteen kan toepassen.

  Op woensdag 22 november geeft Irene de Vries in Apeldoorn de workshop De Krant in de Klas: hoe krijgen we de echte economie het klaslokaal in?

  Ontwerp jouw Economie

  Sam de Muijnck en Joris Tieleman geven een overzicht van visies op de toekomstige economie. Bij het schrijven van het boek Economy Studies en het creëren van een overzicht van economisch onderwijsmateriaal werd het duidelijk dat een van de grootste hiaten, in zowel de reguliere als de alternatieve literatuur, het begrijpen van de verschillende manieren is waarop economieën georganiseerd kunnen en zijn geweest. Te vaak ligt de focus uitsluitend op de manier waarop markten werken. In het beste geval wordt een simpele tweedeling tussen de vrije markt en centraal geplande economieën gepresenteerd, terwijl er vele andere vormen zijn, zoals de commons, coöperaties, de gifteconomie en decentraal georganiseerde maatschappelijke voorzieningen. Deze zijn niet theoretisch: ze vormen al grote delen van onze economische systemen. In ons economisch denken en onderwijs negeren we ze op eigen risico.

  In de workshops krijgen deelnemers in kleine groepen praktische hulpmiddelen en raamwerken om hun eigen toekomstige economie te ontwerpen en na te denken over de diversiteit die al bestaat in de economieën van vandaag. De workshop staat open voor iedereen, aangezien we allemaal meedoen en een belangrijke rol spelen in de economie, en dus onderdeel moeten zijn van het opnieuw bedenken hoe onze toekomst eruit zou moeten zien.

  NB. deze workshop is in het Engels

  Op woensdag 22 november geven Sam de Muijnck en Joris Tieleman in Amsterdam de workshop: Ontwerp jouw Economie

  Lesbrieven Nieuwe Economie

  Tijdens deze kennissessie delen we met je waarom wij denken dat deze lesbrieven nuttig en noodzakelijk en de weg vrijmaken voor vernieuwing van het economieonderwijs. We gaan in op de verschillende thema’s en hoe deze ingezet kunnen worden in de vrije ruimte én verdieping bieden op de domeinen voor het eindexamen economie. We delen ervaringen uit de praktijk, blikken terug en kijken vooruit. Na afloop delen we een mooie aanbieding voor onze lesbrieven met je.

  Op woensdagavond 22 november (nog voor de eerste verkiezingsuitslagen op TV komen) kun je online de workshop Lesbrieven Nieuwe Economie volgen.

  Nieuw Economisch Onderwijs in context en perspectief

  Het hbo economieonderwijs is volop in beweging. Als we even uitzoomen zien we dat deze beweging past binnen een grotere (internationale) beweging binnen het onderwijs, de samenleving en het bedrijfsleven. Deze veranderende context vindt zijn weg gelukkig ook al naar de onderwijspraktijk. Want zeker in lectoraten, minoren en keuzevakken gebeurt er al heel veel.

  Tegelijkertijd staan we ook pas aan het begin van de verandering. De kerncurricula leiden voor een groot deel namelijk nog op voor business as usual. De bal ligt nu dus bij onderwijsinstellingen en hun economische opleidingen.

  Maar hoe vertaal je dan al de ambities van bijvoorbeeld het Verkenningsrapport (2021) en het Sectorplan (2023) naar de bestaande opleidingen? Wij delen ons perspectief maar zijn nog veel benieuwder naar dat van jullie!

  Op donderdag 23 november geven Rosa van As en Magid el-Massoudi in Amsterdam de workshop Nieuw Economisch Onderwijs in context en perspectief.

  Lees verder →
 • 12 oktober: Van Wie Is Het Economieonderwijs?

  Het onderwijs is dé bakermat van de vernieuwende impuls aan de samenleving. Daarom is onderwijs een belangrijk vertrekpunt voor de economische transitie. Maar wat heb jij als docent en student nodig om verschillende economische perspectieven te hanteren en vernieuwende geluiden te laten horen, zodat die impuls kan worden aangejaagd. En ben je dan activist, realist, of juist allebei? Want, van wie is het economieonderwijs eigenlijk?

  In de aanloop naar de Week van het Economieonderwijs (20-24 november) organiseren we samen met Avans en Future of Work, speciaal voor docenten en studenten economie (HBO en WO) het ééndaagse symposium ‘Van wie Is het economieonderwijs?’. Dit als onderdeel van het festival ‘Van wie is de economie?’, dat van 5 t/m 22 oktober in Den Bosch op de Tramkade plaatsvindt.

  Each time someone stands up for an ideal, or acts to improve the lot of others, or strikes out against injustice, he sends forth a tiny ripple of hope, and crossing each other from a million different centers of energy and daring, those ripples build a current which can sweep down the mightiest walls of oppression and resistance.

  Robert F. Kennedy (1925-1968)
  University of Cape Town, South Africa, 6 June 1966

  Programma

  We maken in het programma nadrukkelijk de verbinding met de kunst, omdat juist die vorm ons aanzet tot het bevragen van de status quo. Aan het woord op deze dag komen onder meer Maurits in ’t Veld over de noodzakelijkheid van idealisme voor onze toekomst, Erik Uitenbogaard spreekt over verbinding tussen kunst en economie en Joris Tieleman over het Waterwerk van het Geld voor het onderwijs. Naast deze lezingen is er uiteraard ruimte voor dialoog en workshops vanuit verschillende invalshoeken zoals het ruimte geven aan idealen van studenten, leren van de geschiedenis van vakbonden of kunst als instrument. Er zal in de middag met Louise Boelens uitgebreid worden ingegaan op het mini-burgerberaad dat we ook als hulpmiddel kunnen inzetten om de transitie van het economieonderwijs vorm te geven.

  Aanmelden

  Wil jij als docent of student het economieonderwijs mee richting geven, op het snijvlak van kunst, wetenschap en democratie perspectieven aangereikt krijgen, de dialoog voeren en je netwerk uitbouwen met like minded? Er is ruimte voor maximaal 70 deelnemers, dus als je erbij wilt zijn, schrijf je dan direct in!

  Uiteraard ben je ook van harte welkom op de – gratis toegankelijke – expositie en andere events van het festival ‘Van wie is de economie?’. Meer informatie hierover vind je op www.futureofwork.nl.

  Of je nu activist of realist bent – praat verder over het onderwerp van dit symposium tijdens de Week van het Economieonderwijs (20 t/m 24 november). Hier krijg je in voorbeeldlessen, workshops en presentaties handvatten voor het opnemen van nieuwe economische denkkaders in jouw lespraktijk. Meer informatie vind je op www.weekvanheteconomieonderwijs.nl.

  Dit programma is ook onderdeel van de Week van het Economieonderwijs.

  Lees verder →
 • Verbinding Onderzoek en Werkveld financials

  Future Fit Financials (FFF), het interactieve platform voor Financials, gaat vanaf september met het Landelijk Overleg Opleidingen Finance & Control (LOOFC) sessies houden bij verschillende hogescholen. Met als doel om het onderzoek, werkveld en onderwijs met elkaar te verbinden. Experts van uiteenlopende specialismen geven hun visie vanuit hun vakgebied.

  Eerste bijeenkomst op 28 september

  Bij de hogescholen wordt veel toegepast, innovatief onderzoek gedaan. Zij willen hun kennis graag delen met het werkveld. Verder levert het onderwijs ‘young professionals’ af en is het geïnteresseerd in casussen vanuit de praktijk. Andersom is het voor bedrijven en organisaties interessant om de kennis en tools die door het onderzoeksveld ontwikkeld worden, toe te passen in de praktijk. De eerste sessie wordt gehouden op 28 september, van 16 tot 21 uur bij de Haagse Hogeschool (de HHS).

  Tijdens de sessies geven wisselende experts vanuit hun vakgebied hun visie op hoe je onderzoek, werkveld en onderwijs op het gebied van Finance & Control kunt verbinden. Ook bieden de sessies een mooie gelegenheid aan de deelnemers om met elkaar te praten over het samen bouwen van een kennisnetwerk.

  Deze eerste sessie heeft lezingen van Liliya Terzieva, lector designing value networks van de HHS. Zij gaat in op value networks en hoe je impact kunt maken met netwerken.
  Daarna volgt een workshop van Albert Kraaij over een tool die hij ontwikkelde om SDG’S (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) te koppelen aan het businessmodel van ondernemingen.

  Meer informatie vind je op de website van Future Fit Financials.

  Week van het Economieonderwijs

  Voor de HHS is dit thema ook de link naar de Week van het Economieonderwijs, waar de HHS op 21 november zal participeren als HUB op het thema Waardenetwerken voor Toekomstbestendig Economieonderwijs.

  Dus dat kun je ook meteen vast in je agenda zetten!

  Lees verder →
 • Capitalism

  Auteur: Geoffrey Ingham

  Uitgever: Polity

  Jaar van publicatie: 2008, herdruk 2013

  Met Capitalism levert Geoffrey Ingham een uitgebreid boek dat het dominante economische systeem uitgebreid beschrijft. De belangrijkste bijdrage van het boek is de algemene uitleg van de basiselementen en de werking van het kapitalistische systeem. Daarbij schenkt hij ook aandacht aan de tegenstrijdigheden die in het kapitalistische systeem zitten. Het doel van Geoffrey is om de aandacht te richten op “de systemische aard van het kapitalisme”. Het boek begint daarom met het onderzoeken van de klassieke uiteenzettingen van het kapitalisme in het werk van vooraanstaande grondleggers van het economisch denken: Adam Smith, Karl Marx, Max Weber, Joseph Schumpeter en John Maynard Keynes.

  Dan bespreekt Geoffrey drie basiselementen van het kapitalisme: het monetaire systeem, het marktsysteem en de productie van goederen door private ondernemingen. Er wordt ingegaan op de geschiedenis, structuur en rol van de instituten, waarbij het begrip ‘geld’ en geld door schuld, de staat, kapitaal en financiële markten de revue passeren.

  Het boek is oorspronkelijk gepubliceerd in 2008, maar is herdrukt in 2013 met een nieuw naschrift over de financiële crisis en de nasleep ervan, waarbij de nadruk ligt op de oorzaken, het ontstaan en de verspreiding ervan in de financiële economie. Het boek is theoretisch en gedetailleerd, maar tegelijkertijd beknopt en toegankelijk geschreven.

  Lees verder →
 • Vrij, Gelijk & Samenleven

  Auteurs: Damaris Matthijsen

  Uitgever: Santasado

  Jaar van publicatie: 2023

  Als je op zoek bent naar een boek met nieuwe ideeën, begrippen en vormen aan voor samenleving en een economie die goed is voor alle mensen en de Aarde dan is dit boek een goede keuze. Damaris Matthijsen beschrijft hoe je op praktische wijze zelf stappen kunt zetten naar een samenleving waarin we ons vrij, gelijk én samen kunnen voelen.

  Ze doet dit vanuit haar visie op de zeggenschap over grond, arbeid en kapitaal. Hierbij moet niet de markt leidend zijn, maar wij mensen onderling. Damaris gebruikt hiervoor de samenwerkingsvorm van het Deelgenootschap. Hiermee kunnen we onze weg terugvinden naar liefde en vertrouwen, creativiteit en heelheid. En leren we weer van binnenuit zorg te dragen voor onszelf, elkaar en de Aarde.

  Met deze visie en begrippen lijkt het boek wat verder af te staan van de dominante economische theorie. Door de praktische handvatten en het handelingsperspectief is het boek goed bruikbaar om eens met een frisse blik naar economische concepten te kijken die we vanzelfsprekend zijn gaan vinden, maar dat misschien helemaal niet zijn.

  Lees verder →
 • Conferentie De toekomst van ons geldstelsel: Wat geven we water en wat niet?

  Tijdens deze 3-daagse conferentie van 6 tot 8 september in Den Haag kun je kennismaken met materialen (tekeningen, videoanimaties, audiotours en geschreven teksten) om toekomstscenario’s te verkennen en beleidsaanbevelingen te formuleren in termen van de watermetafoor.

  Alles over de conferentie lees je hier

  Op de vrijdag kun je ook de workshop bezoeken van Sam de Muijnck over hoe we in onze opleidingen aandacht (zouden moeten) geven aan geld en het geldsysteem.

  Financial literacy and teaching about money  

  In this workshop, we will dive into how to enhance students on their understanding of finance, banks and money creation. Over the last years there has been much debate surrounding the revelation that current economic teaching on money creation is currently often factually incorrect. Recently new teaching materials have been developed to address this wrong in economics education. In this session, we will pay attention to the theoretical, real world, and didactical aspects of teaching about money and improving financial literacy. The session will be run by Sam de Muijnck of the Centre for Economy Studies, which is part of the Dutch economics and business education think tank Our New Economy.  

  Lees verder →
 • Wat houdt ons tegen?

  In de laatste aflevering van het eerste seizoen “Wat Houdt Ons Tegen?” van omroep HUMAN komt het economieonderwijs uitgebreid aan bod. De bevindingen zijn niet mals; het economieonderwijs loopt achter en de komende generatie van directeuren (en werknemers) wordt niet goed toegerust op de enorme maatschappelijke en ecologische opgaven die er liggen.

  Kijk de aflevering online terug bij de NPO.

  Zelf aan de slag met het vernieuwen van het economieonderwijs?

  Vanuit Our New Economy ondersteunen we de curriculumvernieuwing op verschillende niveaus. Ben je actief als docent in het voortgezet onderwijs? Kijk dan op de website economieles.nu, hier vind je plug&play lesbrieven met thema’s die aansluiten bij Nieuw Economisch denken. Voor het HEO zijn we op dit moment een referentiekader aan het uitwerken. Hierin komen de inzichten van het beroepsonderwijs, Nieuwe Economie en persoonlijke ontwikkeling van de student bij elkaar. En voor het academisch economieonderwijs hebben we een internationale website, Economy Studies, waar je een online handboek voor curriculumvernieuwing vindt.

  Kies een van de drie opties:

  Lees verder →
 • Onderwijs is sleutel duurzaam en sociaal bedrijfsleven

  Bedrijfskunde, International Business, Finance & Control en Commerciële Economie: hoe krijgen we deze opleidingen integraal duurzaam en sociaal? Our New Economy bouwt op dit moment aan een referentiekader om deze opleidingen opnieuw vorm te geven. Vanuit het werkveld en de studenten zelf komt een sterk signaal dat het stadium van duurzaamheid en medemenselijkheid als ‘extraatje’ in het curriculum voorbij is.

  Nu rest de vraag alleen nog hoe we dit integraal onderdeel maken van de modellen, tools en opdrachten die studenten krijgen tijdens hun opleiding. Want als wij dit jongeren tijdens hun opleiding niet leren, hoe kunnen we dan als samenleving wel verwachten dat zij later gaan zorgen voor een groene en sociale bedrijfsvoering?

  Als je wilt bijdragen, lees dan hieronder verder. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het referentiekader? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.


  Praktische Gids

  We bouwen momenteel aan een praktische gids:

  • Doelgroep: economische opleidingen op het hbo.
  • Startpunt: een gap-analyse van de huidige opleiding
  • Handelingsperspectief: visie op de ontwikkeling van het vakgebied, contacten met voorlopers, nieuwe leermaterialen en een raamwerk voor curriculumontwerp
  • Gericht op specifieke kernvakgebieden in het economisch domein, zoals management, logistiek, marketing, accounting, etc.

  Experts gezocht

  Specifiek werken we aan de volgende kernvakgebieden.

  • Financial accounting
  • Bedrijfsrecht en ethiek
  • (Algemene) economie    
  • Finance
  • Marketing & sales 
  • Operationeel management
  • Organisatie gedrag & cultuur 
  • Strategisch management 
  • Verandering & innovatie 
  • Supply chain management
  • Ondernemerschap

  We werken hierbij graag samen met experts uit het HEO met kennis van de diversiteit in huidige aanpakken, alternatieve (bedrijfs)modellen. Experts die bovendien zicht hebben op de bredere context van het vakgebied en de houdbaarheid daarvan in een nieuwe economie. Daarvoor zijn we hard op zoek naar de voorlopers in onderwijs en bedrijfsleven die dit al doen. Kun jij ons helpen?

  Lees verder →
[:]