Participation Income

[:nl]

Research on participation income

Researcher: Rebecca Belochi

Dear readers,

Maybe you already heard of the project I am undertaking with the support of Our New Economy. For those who don’t: I am currently writing a paper on Participation Income (just PI for friends) intended for policy making that will be published by ONE. As writing a paper takes time, the coming series of posts are dedicated to introduce participation income in general until the paper is published. They will cover not only PI’s advantages but also its challenges and the state of the current debate surrounding it.

Another reason behind the publishing of these blog posts is to showcase points that will not be covered in the policy paper. Indeed, certain aspects of the academic debate, whilst relevant when thinking of PI overall, do not offer particular insights for policy making. Therefore, the coming posts will also focus on points complementary to the future paper. The goal is to increase awareness of PI and provide an interactive platform to discuss its different aspects. Any share of thoughts or questions are encouraged and appreciated!

I am already looking forward to our interactions. So don’t hesitate to comment, share these posts with interested parties, or follow me on twitter for #PIfunfacts and much more.

Kindly,

Rebecca.

 • ONE zoekt social media & marketing collega

  Our New Economy is een onafhankelijke denktank in Nederland, maar met internationale reikwijdte. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk, die werkt aan vernieuwing van het economisch denken met een focus op het economieonderwijs, maar ook beleid en praktijk. Het huidige team bestaat uit negen collega’s. Onze projectportfolio is gegroeid en onze zichtbaarheid neemt voortdurend toe en daarom zijn we op zoek naar naar een collega voor social media en marketing op ZZP-basis. Het betreft een parttime rol van ca 16 uur per week, met wellicht op termijn nog meer uur, afhankelijk van de projectportfolio.

  Onze marketing

  Vorig jaar is ons team sterk uitgebreid vanwege onze projecten. Het is duidelijk dat social media, onze nieuwsbrieven en andere communicatie steeds meer een belangrijke randvoorwaarde zijn van ons succes. Op dit moment worden de communicatie vooral vanuit de projecten en – als er tijd over is – ad hoc ingevuld. We hebben wel enige ervaring, maar missen een echte bevlogen specialist die de marketing van ONE kan vormgeven en uitvoeren.

  Wie we zoeken

  De part-time collega die wij op dit moment zoeken heeft gemiddeld twee dagen per week tijd voor:

  • het opstellen en bijhouden van Social Media en het gesprek met onze community onderhouden;
  • vormgeven en versturen van nieuwsbrieven aan verschillende doelgroepen en vormgeven van goede doelgroepen (Mailchimp);
  • zorgen dat er goede (en regelmatig nieuwe) content op de websites staat en beleid vormen op basis van bezoeken en trends (WordPress);
  • ondersteunen bij het plaatsen van onderwijsmaterialen en andere platforms die we nog gaan opzetten.

  We gaan uit van een eerste periode van zes maanden, met een waarschijnlijke verlenging. Afhankelijk van onze projectportfolio kan het betekenen dat het aantal uur uit te breiden is, maar daar kunnen we nu niet op vooruit lopen. Je bent in Nederland gevestigd.

  Wat heb jij in huis

  We communiceren in Nederlands en Engels, dus die twee talen beheers je excellent. Je hebt ruime ervaring met social media. Je bent creatief en grafisch sterk. Je kunt opbouwend kritisch meedenken in doelgroepcommunicatie en je bent een doener: nieuwsbrieven opstellen, social media berichten opstellen en plaatsen, speciale communicatie rondom events, zoals de Week van het Economieonderwijs.

  Daarbij is het van belang dat je een helder beeld hebt van Nieuw Economisch denken en een idee hebt waarom curriculumverandering van het economieonderwijs in scholen en universiteiten zo’n belangrijk thema is en waarom we ons ook richten op onderwijs en beleid. Idealiter ben je reeds bekend met ONE, Rethinking Economics of vergelijkbare organisaties in Nederland of internationaal.

  We bieden je aan

  Hoewel we nu nog allemaal op ZZP-basis werken, besteden we tijd en aandacht aan de samenwerking, inhoudelijk op de projecten én met elkaar als ONE. Een aantal keer per jaar vergaderen we off-site met alle ZZP-collega’s van ONE. We bieden op dit moment een uurtarief van 45,- euro (excl. BTW), dat is hetzelfde voor iedereen die bij ONE werkt.

  Hoewel we nu groeien, durven we gerust spreken van een gezellig, open en betrokken team. Wij zijn tegelijkertijd ambitieus, want we willen impact maken. We beschikken over kantoorruimte in Amsterdam aan het Surinameplein, maar je kunt ook prima zelfstandig werken vanuit huis.

  Startdatum: in overleg, snel na de gesprekken.

  Hoe te solliciteren

  Om te solliciteren, stuur je ons je CV, motivatiebrief en het beste voorbeeld van je schrijfwerk (blog / nieuwsbrief / organizer e-mail / wat dan ook!) per e-mail.

  Na een eerste selectie nodigen we de meest geschikte kandidaten uit voor een online of live interview eind november. Als onderdeel van dit interview zullen we je ook een concrete Social Media vraag uit onze praktijk voorleggen. Als je vragen hebt over de functies of de procedure, voel je vrij om deze eerst te mailen.

  Sollicitatietermijn: 30 september 2023.

  ONE is een inclusieve organisatie. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen vaak pas solliciteren als zij volledig aan het functieprofiel denken te voldoen; mannen reageren ook als het niet helemaal past.

  We willen iedereen uitnodigen om te solliciteren – ongeacht leeftijd, handicap, etniciteit, geslacht, genderidentiteit, ras, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid of andere kenmerken – ook als je niet expliciet aan alle eisen voldoet.

  Lees verder →
 • 12 oktober: Van Wie Is Het Economieonderwijs?

  Het onderwijs is dé bakermat van de vernieuwende impuls aan de samenleving. Daarom is onderwijs een belangrijk vertrekpunt voor de economische transitie. Maar wat heb jij als docent en student nodig om verschillende economische perspectieven te hanteren en vernieuwende geluiden te laten horen, zodat die impuls kan worden aangejaagd. En ben je dan activist, realist, of juist allebei? Want, van wie is het economieonderwijs eigenlijk?

  In de aanloop naar de Week van het Economieonderwijs (20-24 november) organiseren we samen met Avans en Future of Work, speciaal voor docenten en studenten economie (HBO en WO) het ééndaagse symposium ‘Van wie Is het economieonderwijs?’. Dit als onderdeel van het festival ‘Van wie is de economie?’, dat van 5 t/m 22 oktober in Den Bosch op de Tramkade plaatsvindt.

  Each time someone stands up for an ideal, or acts to improve the lot of others, or strikes out against injustice, he sends forth a tiny ripple of hope, and crossing each other from a million different centers of energy and daring, those ripples build a current which can sweep down the mightiest walls of oppression and resistance.

  Robert F. Kennedy (1925-1968)
  University of Cape Town, South Africa, 6 June 1966

  Programma

  We maken in het programma nadrukkelijk de verbinding met de kunst, omdat juist die vorm ons aanzet tot het bevragen van de status quo. Aan het woord op deze dag komen onder meer Maurits in ’t Veld over de noodzakelijkheid van idealisme voor onze toekomst, Erik Uitenbogaard spreekt over verbinding tussen kunst en economie en Joris Tieleman over het Waterwerk van het Geld voor het onderwijs. Naast deze lezingen is er uiteraard ruimte voor dialoog en workshops vanuit verschillende invalshoeken zoals het ruimte geven aan idealen van studenten, leren van de geschiedenis van vakbonden of kunst als instrument. Er zal in de middag met Louise Boelens uitgebreid worden ingegaan op het mini-burgerberaad dat we ook als hulpmiddel kunnen inzetten om de transitie van het economieonderwijs vorm te geven.

  Aanmelden

  Wil jij als docent of student het economieonderwijs mee richting geven, op het snijvlak van kunst, wetenschap en democratie perspectieven aangereikt krijgen, de dialoog voeren en je netwerk uitbouwen met like minded? Er is ruimte voor maximaal 70 deelnemers, dus als je erbij wilt zijn, schrijf je dan direct in!

  Uiteraard ben je ook van harte welkom op de – gratis toegankelijke – expositie en andere events van het festival ‘Van wie is de economie?’. Meer informatie hierover vind je op www.futureofwork.nl.

  Of je nu activist of realist bent – praat verder over het onderwerp van dit symposium tijdens de Week van het Economieonderwijs (20 t/m 24 november). Hier krijg je in voorbeeldlessen, workshops en presentaties handvatten voor het opnemen van nieuwe economische denkkaders in jouw lespraktijk. Meer informatie vind je op www.weekvanheteconomieonderwijs.nl.

  Dit programma is ook onderdeel van de Week van het Economieonderwijs.

  Lees verder →
 • Verbinding Onderzoek en Werkveld financials

  Future Fit Financials (FFF), het interactieve platform voor Financials, gaat vanaf september met het Landelijk Overleg Opleidingen Finance & Control (LOOFC) sessies houden bij verschillende hogescholen. Met als doel om het onderzoek, werkveld en onderwijs met elkaar te verbinden. Experts van uiteenlopende specialismen geven hun visie vanuit hun vakgebied.

  Eerste bijeenkomst op 28 september

  Bij de hogescholen wordt veel toegepast, innovatief onderzoek gedaan. Zij willen hun kennis graag delen met het werkveld. Verder levert het onderwijs ‘young professionals’ af en is het geïnteresseerd in casussen vanuit de praktijk. Andersom is het voor bedrijven en organisaties interessant om de kennis en tools die door het onderzoeksveld ontwikkeld worden, toe te passen in de praktijk. De eerste sessie wordt gehouden op 28 september, van 16 tot 21 uur bij de Haagse Hogeschool (de HHS).

  Tijdens de sessies geven wisselende experts vanuit hun vakgebied hun visie op hoe je onderzoek, werkveld en onderwijs op het gebied van Finance & Control kunt verbinden. Ook bieden de sessies een mooie gelegenheid aan de deelnemers om met elkaar te praten over het samen bouwen van een kennisnetwerk.

  Deze eerste sessie heeft lezingen van Liliya Terzieva, lector designing value networks van de HHS. Zij gaat in op value networks en hoe je impact kunt maken met netwerken.
  Daarna volgt een workshop van Albert Kraaij over een tool die hij ontwikkelde om SDG’S (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) te koppelen aan het businessmodel van ondernemingen.

  Meer informatie vind je op de website van Future Fit Financials.

  Week van het Economieonderwijs

  Voor de HHS is dit thema ook de link naar de Week van het Economieonderwijs, waar de HHS op 21 november zal participeren als HUB op het thema Waardenetwerken voor Toekomstbestendig Economieonderwijs.

  Dus dat kun je ook meteen vast in je agenda zetten!

  Lees verder →
 • Capitalism

  Auteur: Geoffrey Ingham

  Uitgever: Polity

  Jaar van publicatie: 2008, herdruk 2013

  Met Capitalism levert Geoffrey Ingham een uitgebreid boek dat het dominante economische systeem uitgebreid beschrijft. De belangrijkste bijdrage van het boek is de algemene uitleg van de basiselementen en de werking van het kapitalistische systeem. Daarbij schenkt hij ook aandacht aan de tegenstrijdigheden die in het kapitalistische systeem zitten. Het doel van Geoffrey is om de aandacht te richten op “de systemische aard van het kapitalisme”. Het boek begint daarom met het onderzoeken van de klassieke uiteenzettingen van het kapitalisme in het werk van vooraanstaande grondleggers van het economisch denken: Adam Smith, Karl Marx, Max Weber, Joseph Schumpeter en John Maynard Keynes.

  Dan bespreekt Geoffrey drie basiselementen van het kapitalisme: het monetaire systeem, het marktsysteem en de productie van goederen door private ondernemingen. Er wordt ingegaan op de geschiedenis, structuur en rol van de instituten, waarbij het begrip ‘geld’ en geld door schuld, de staat, kapitaal en financiële markten de revue passeren.

  Het boek is oorspronkelijk gepubliceerd in 2008, maar is herdrukt in 2013 met een nieuw naschrift over de financiële crisis en de nasleep ervan, waarbij de nadruk ligt op de oorzaken, het ontstaan en de verspreiding ervan in de financiële economie. Het boek is theoretisch en gedetailleerd, maar tegelijkertijd beknopt en toegankelijk geschreven.

  Lees verder →
 • Vrij, Gelijk & Samenleven

  Auteurs: Damaris Matthijsen

  Uitgever: Santasado

  Jaar van publicatie: 2023

  Als je op zoek bent naar een boek met nieuwe ideeën, begrippen en vormen aan voor samenleving en een economie die goed is voor alle mensen en de Aarde dan is dit boek een goede keuze. Damaris Matthijsen beschrijft hoe je op praktische wijze zelf stappen kunt zetten naar een samenleving waarin we ons vrij, gelijk én samen kunnen voelen.

  Ze doet dit vanuit haar visie op de zeggenschap over grond, arbeid en kapitaal. Hierbij moet niet de markt leidend zijn, maar wij mensen onderling. Damaris gebruikt hiervoor de samenwerkingsvorm van het Deelgenootschap. Hiermee kunnen we onze weg terugvinden naar liefde en vertrouwen, creativiteit en heelheid. En leren we weer van binnenuit zorg te dragen voor onszelf, elkaar en de Aarde.

  Met deze visie en begrippen lijkt het boek wat verder af te staan van de dominante economische theorie. Door de praktische handvatten en het handelingsperspectief is het boek goed bruikbaar om eens met een frisse blik naar economische concepten te kijken die we vanzelfsprekend zijn gaan vinden, maar dat misschien helemaal niet zijn.

  Lees verder →
 • Conferentie De toekomst van ons geldstelsel: Wat geven we water en wat niet?

  Tijdens deze 3-daagse conferentie van 6 tot 8 september in Den Haag kun je kennismaken met materialen (tekeningen, videoanimaties, audiotours en geschreven teksten) om toekomstscenario’s te verkennen en beleidsaanbevelingen te formuleren in termen van de watermetafoor.

  Alles over de conferentie lees je hier

  Op de vrijdag kun je ook de workshop bezoeken van Sam de Muijnck over hoe we in onze opleidingen aandacht (zouden moeten) geven aan geld en het geldsysteem.

  Financial literacy and teaching about money  

  In this workshop, we will dive into how to enhance students on their understanding of finance, banks and money creation. Over the last years there has been much debate surrounding the revelation that current economic teaching on money creation is currently often factually incorrect. Recently new teaching materials have been developed to address this wrong in economics education. In this session, we will pay attention to the theoretical, real world, and didactical aspects of teaching about money and improving financial literacy. The session will be run by Sam de Muijnck of the Centre for Economy Studies, which is part of the Dutch economics and business education think tank Our New Economy.  

  Lees verder →
 • Wat houdt ons tegen?

  In de laatste aflevering van het eerste seizoen “Wat Houdt Ons Tegen?” van omroep HUMAN komt het economieonderwijs uitgebreid aan bod. De bevindingen zijn niet mals; het economieonderwijs loopt achter en de komende generatie van directeuren (en werknemers) wordt niet goed toegerust op de enorme maatschappelijke en ecologische opgaven die er liggen.

  Kijk de aflevering online terug bij de NPO.

  Zelf aan de slag met het vernieuwen van het economieonderwijs?

  Vanuit Our New Economy ondersteunen we de curriculumvernieuwing op verschillende niveaus. Ben je actief als docent in het voortgezet onderwijs? Kijk dan op de website economieles.nu, hier vind je plug&play lesbrieven met thema’s die aansluiten bij Nieuw Economisch denken. Voor het HEO zijn we op dit moment een referentiekader aan het uitwerken. Hierin komen de inzichten van het beroepsonderwijs, Nieuwe Economie en persoonlijke ontwikkeling van de student bij elkaar. En voor het academisch economieonderwijs hebben we een internationale website, Economy Studies, waar je een online handboek voor curriculumvernieuwing vindt.

  Kies een van de drie opties:

  Lees verder →
 • Onderwijs is sleutel duurzaam en sociaal bedrijfsleven

  Bedrijfskunde, International Business, Finance & Control en Commerciële Economie: hoe krijgen we deze opleidingen integraal duurzaam en sociaal? Our New Economy bouwt op dit moment aan een referentiekader om deze opleidingen opnieuw vorm te geven. Vanuit het werkveld en de studenten zelf komt een sterk signaal dat het stadium van duurzaamheid en medemenselijkheid als ‘extraatje’ in het curriculum voorbij is.

  Nu rest de vraag alleen nog hoe we dit integraal onderdeel maken van de modellen, tools en opdrachten die studenten krijgen tijdens hun opleiding. Want als wij dit jongeren tijdens hun opleiding niet leren, hoe kunnen we dan als samenleving wel verwachten dat zij later gaan zorgen voor een groene en sociale bedrijfsvoering?

  Als je wilt bijdragen, lees dan hieronder verder. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het referentiekader? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.


  Praktische Gids

  We bouwen momenteel aan een praktische gids:

  • Doelgroep: economische opleidingen op het hbo.
  • Startpunt: een gap-analyse van de huidige opleiding
  • Handelingsperspectief: visie op de ontwikkeling van het vakgebied, contacten met voorlopers, nieuwe leermaterialen en een raamwerk voor curriculumontwerp
  • Gericht op specifieke kernvakgebieden in het economisch domein, zoals management, logistiek, marketing, accounting, etc.

  Experts gezocht

  Specifiek werken we aan de volgende kernvakgebieden.

  • Financial accounting
  • Bedrijfsrecht en ethiek
  • (Algemene) economie    
  • Finance
  • Marketing & sales 
  • Operationeel management
  • Organisatie gedrag & cultuur 
  • Strategisch management 
  • Verandering & innovatie 
  • Supply chain management
  • Ondernemerschap

  We werken hierbij graag samen met experts uit het HEO met kennis van de diversiteit in huidige aanpakken, alternatieve (bedrijfs)modellen. Experts die bovendien zicht hebben op de bredere context van het vakgebied en de houdbaarheid daarvan in een nieuwe economie. Daarvoor zijn we hard op zoek naar de voorlopers in onderwijs en bedrijfsleven die dit al doen. Kun jij ons helpen?

  Lees verder →
 • Werkveldenquête Ondernemen in de Nieuwe Economie

  Wat verwachten werkgevers van instromende studenten uit het HEO? Welke kennis en vaardigheden zijn relevant voor het werkveld op dit moment? Is duurzaam denken en handelen inmiddels een relevante kwalificatie? Kijken werkgevers daarbij vooral naar schoolresultaten of zijn andere factoren belangrijk?

  Lees verder →
 • Economieles.nu is live


  De lesbrieven die we samen met Day for Change hebben ontwikkeld staan vanaf vandaag met een nieuw uiterlijk online op een nieuwe website! Je vindt hier ook regelmatig nieuwe actuele lesbrieven en informatie om de economielessen in het voortgezet onderwijs toekomstgerichter te maken. Om dat te vieren hebben we een kerstcadeautje voor jou.

  Met de kortingscode KERSTCADEAU krijg je nu naast de eerste lesbrief ‘Wat is (van) Waarde’, een tweede lesbrief naar keuze gratis, Dat is een mooi ???? ????.

  Neem in je kerstvakantie gelijk een kijkje op www.economieles.nu, want de code is geldig tot en met 8 januari 2023.

  Vanuit ONE en Day for Change prettige feestdagen & een fijne kerstvakantie gewenst!

  Lees verder →
[:]