Boeken

Capitalism

Met Capitalism levert Geoffrey Ingham een uitgebreid boek dat het dominante economische systeem uitgebreid beschrijft. De belangrijkste bijdrage van het boek is de algemene uitleg van de basiselementen en de werking van het kapitalistische systeem. Daarbij schenkt hij ook aandacht aan de tegenstrijdigheden die in het kapitalistische systeem zitten.

Vrij, Gelijk & Samenleven

Als je op zoek bent naar een boek met nieuwe ideeën, begrippen en vormen aan voor samenleving en een economie die goed is voor alle mensen en de Aarde dan is dit boek een goede keuze.

Neoliberalisme. Een Nederlandse Geschiedenis

In het publieke debat is de afgelopen jaren veel kritiek geleverd op het neoliberalisme, maar wat dit begrip inhoudt blijft meestal vaag. Waar komt het eigenlijk vandaan en hoe heeft het zich in Nederland genesteld? In ‘Neoliberalisme. Een Nederlandse geschiedenis’ geven historicus Bram Mellink en socioloog Merijn Oudenampsen het neoliberalisme voor het eerst een plaats in de geschiedenis van ons land.

History of the Future of Economic Growth

Het doel van dit boek is de padafhankelijkheden te laten zien en te analyseren die ten grondslag liggen aan de kernelementen van het bestaande groeigeoriënteerde sociaal-economisch systeem, zowel conceptueel als praktisch. De auteurs zijn van mening dat in de huidige discussies over duurzaamheid, post-growth en degrowth een gedegen historisch perspectief ontbreekt. Zowel voor- als tegenstanders van groei hebben een eenzijdige blik op groei. Groei wordt geïdealiseerd of gedemoniseerd.

Licence to be bad – How economics corrupted us

Jonathan Aldred laat in dit boek zijn hoe een aantal economen abstracte, revolutionaire ideeën over menselijk gedrag ontwikkelden die de moderne economie niet alleen een excuus gaven om zich slecht te gedragen maar ook om dat als slim en nastrevenswaardig te presenteren.

Replacing GDP by 2030

Centraal in dit boek staat de vraag: "hoe werd het bruto binnenlands product (bbp) 's werelds meest invloedrijke indicator?" Waarom blijft het nog steeds de belangrijkste maatstaf voor maatschappelijke vooruitgang, ondanks het feit dat het alom bekritiseerd wordt omdat het geen rekening houdt met welzijn of duurzaamheid? Waarom zijn de vele alternatieven buiten het BBP er niet in geslaagd om de dominantie van het BBP effectief aan te vechten?

Winst voor iedereen – Progressief kapitalisme in een tijd van onvrede

Joseph Stiglitz lanceert in dit boek een frontale aanval op het neoliberalisme van Friedman en consorten maar laat ook zien welke mogelijkheden er zijn voor wat hij een progressief kapitalisme noemt.

The Case for the Green New Deal

Ann Pettifor betoogt in dit boek dat een duurzame economie een aanzienlijke systeemverandering vereist, zowel economisch als ecologisch. Deze verandering moet op gang gebracht worden door een radicale transformatie van met name de financiële sector.

De Tirannie van Verdienste

In dit boek laat Michael Sandel zien dat het ideaal van meritocatie, dat de plaats die een ieder inneemt op de maatschappelijke ladder het gevolg is van de eigen verdienste, een fictie is. Hij maakt ook duidelijk waarom het zelfs niet een wenselijk ideaal is als het niet gecombineerd wordt met het tegengaan van grote inkomensverschillen en de creatie van zinvolle, respectabele banen voor mensen met lagere opleidingen.

Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism

Marianna Mazzucato is misschien wel de meest invloedrijke econoom van dit moment en The Times noemde haar zelfs “world’s scariest economist”. Nu heeft ze een boek geschreven waarin ze haar visie op hoe onze kapitalistische economie hervormd dient te worden uiteen zet: Een Missie Economie.