De Projecten

Bij Our New Economy werken we projectmatig aan de transitie van het Economisch denken. De startende en lopende projecten vind je bovenaan en onderaan de pagina zie je projecten die zijn afgerond.

Economy Studies – follow up

Startdatum 1 januari 2022
Einddatum 31 december 2023

In 2021 publiceerden we het boek Economy Studies van Sam de Muijnck en Joris Tieleman. Dit boek jaagt de discussie aan over de hervorming van het economieonderwijs in het wo. Er ontstond vraag naar praktische materialen en ondersteuning bij het veranderen van het curriculum. Dit project is opgezet om die materialen en workshops te ontwikkelen en uit te voeren.

Doel

Wij gaan in 2022 workshops organiseren voor academische economen en studenten, waarbij wij hen door de toolkit van Economy Studies begeleiden. Ze kunnen daarmee aan de slag om het curriculum te veranderen. We gaan sessies organiseren op internationale evenementen en we zijn met het team plug-and-play lesmateriaal aan het ontwikkelen. Tot slot gaan we een gids en toolkit produceren voor beleidsontwerp en -evaluatie.

Team vanuit ONE

Joris Tieleman, Sam de Muijnck, Kristin Dilani Nadarajah, Jamie Barker, Lukas Salecker, J.Christopher Proctor and Clara Dallaire-Fortier

Funding

Dit project ontvangt financiering van Dezernat Zukunft e.V., waarmee wij onderdeel worden van het groeiende European Macro Policy Network (EMPN). De middelen voor het European Macro Policy Network zijn verstrekt door het in de VS gevestigde Open Philanthropy Project.


Assessments in het HBO economieonderwijs

Startdatum 1 september 2022
Einddatum 31 december 2023

Bij een grote en groeiende groep hbo instellingen bestaat een behoefte om proactief de ruimte te verkennen voor vernieuwing van het onderwijs in de sector Economie. Hier komt nu een vervolg op.

Doel

Uit het groeiende aantal verzoeken tot het geven van workshops over nieuw economie-onderwijs merken we dat zij daar graag ondersteuning bij hebben. Verschillende instellingen zijn al bezig met het herijken van vakken, curricula of zelfs het uitwerken van een nieuwe visie. Er is behoefte aan verheldering van de richting voor het inhoudelijke onderwijs. Niet het ‘wat’ er onderwezen wordt, maar wel hoe de stap van visie naar inhoud vormgegeven wordt. Daarnaast is er vanuit het onderwijsveld duidelijk aangegeven dat er meer – en betere – materialen gewenst zijn en dat er een beter overzicht nodig is van bestaande materialen. Dit gaan wij vanuit ONE invullen via workshops en assessments in samenwerking met het onderwijsveld.

Team vanuit ONE

Maarten Nijman, Joris Tieleman, Rosa van As, Magid El-Massoudi

Funding

Dit project ontvangt financiering van de Golschmeding Foundation vanuit het programma Menswaardige Economie. Dit programma faciliteert en versnelt de transitie naar een nieuw economisch denken en doen. Dat is gericht op de reële economie vanuit een relationeel perspectief en vanuit waarden zoals gemeenschap, meervoudige waardecreatie, bloei en welzijn. Daarin wordt rekening gehouden met de belangen van alle bij een onderneming en samenwerking betrokken stakeholders.

Mocht je al interesse hebben in een workshop voor jouw hogeschool, neem dan gelijk contact op.


Lesbrieven Nieuwe Economie 2.0

Startdatum 1 september 2022
Einddatum 30 september 2024

Our New Economy en Day for Change hebben in 2021 een pakket van 5 lesbrieven ontwikkeld als voorbeeld hoe nieuw economisch denken onderdeel kan worden van het economieonderwijs in het voortgezet onderwijs. Marketing en communicatie zijn een cruciaal onderdeel bij het realiseren van een groter bereik onder economiedocenten. Dit is de primaire doelstellingen van het project dat hier wordt beschreven: zorgen dat de lesbrieven daadwerkelijk gebruikt gaan worden. Daarnaast ontwikkelen we extra materialen en workshops voor docenten in het vo.

Doel

Thema’s als duurzaamheid, wereldburgerschap en ondernemerschap staan binnen het vo-onderwijs in toenemende belangstelling. In de meest recente curriculumvernieuwing spelen deze thema’s duidelijk een rol en veel scholen experimenteren in de praktijk al met meer toekomstbestendig onderwijs. Ca. driekwart van de vo-scholen heeft de thema’s duurzaamheid en burgerschap op de een af andere manier opgenomen in het curriculum, waarvan 55% ‘een beetje’, bijna altijd binnen de dominante neoklassieke economische stroming (met soms additioneel gedragseconomie). Uit onderzoek door de Goldschmeding Foundation bleek ook dat er serieuze behoefte is bij vo-economiedocenten aan aanvullend lesmateriaal over ‘de nieuwe economie’. Dit materiaal dient dan wel eenvoudig, in ‘kleine brokken’ en zoveel mogelijk aansluitend bij de kerndoelen aan het lesprogramma toegevoegd te kunnen worden. Docenten hebben zelf weinig tijd om lessen te ontwikkelen en voor te bereiden. Bovendien blijft in de praktijk van die 30% vrije ruimte vaak minder dan de helft over om echt vrij in te vullen. Dit project gaat een deel van de materialen ontwikkelen en vooral de groep docenten activeren om het te gebruiken.

Team vanuit ONE

Maarten Nijman, Joris Tieleman, Irene Odile de Vries

Funding

Dit project ontvangt financiering van de Golschmeding Foundation vanuit het programma Menswaardige Economie. Dit programma faciliteert en versnelt de transitie naar een nieuw economisch denken en doen. Dat is gericht op de reële economie vanuit een relationeel perspectief en vanuit waarden zoals gemeenschap, meervoudige waardecreatie, bloei en welzijn. Daarin wordt rekening gehouden met de belangen van alle bij een onderneming en samenwerking betrokken stakeholders.


Week van het Economieonderwijs

Startdatum 1 april 2022
Einddatum 1 februari 2023

Op weg naar constructieve samenwerking en kruisbestuiving tussen vernieuwende initiatieven in het economie-onderwijs door het geven van overzicht en gelegenheid om kennis te delen en samenkomen met onderwijsprofessionals uit alle onderwijslagen van vo tot wo. Het project is een samenwerking tussen Leren voor Morgen, Het Groene Brein en ONE.

Doel

Leiders en werknemers van de toekomst krijgen in op school en hun studie voornamelijk de neoklassieke economische theorie gepresenteerd. Om te komen tot een menswaardiger economie dienen leerlingen en studenten in het economisch onderwijs op zo kort mogelijke termijn (ook) de tekortkomingen van het neoklassieke denken alsmede alternatieve economische denkrichtingen onderwezen te krijgen.
In het werkveld zien we een verschuiving in het economisch denken naar een duurzamere en menswaardige economie; SDG’s, Donut economie, Welzijnseconomie en andere raamwerken vinden hun weg naar de samenleving. Het economie-onderwijs, in alle onderwijslagen van vo tot en met wo – zal moeten vernieuwen om mee te kunnen met de paradigmaverschuiving die zich aftekent. Tegelijk verwachten werkgevers van vandaag ook afgestudeerden die hiermee direct aan de slag kunnen in bedrijven. Deze verwachtingen maken de verandering van het aanbod aan economie-onderwijs ingewikkeld.

We gaan diverse initiatieven zichtbaar en kunnen we de aanpak van de ‘Week van’ uitproberen en evalueren met als doel een terugkerend evenement vanaf 2023 dat bijdraagt aan een een groeiende community van vooroplopende economie-onderwijsprofessionals over de verschillende onderwijslagen heen.

Team vanuit ONE

Maarten Nijman en Sam de Muijnck

Funding

Dit project ontvangt financiering van de Golschmeding Foundation vanuit het programma Menswaardige Economie. Dit programma faciliteert en versnelt de transitie naar een nieuw economisch denken en doen. Dat is gericht op de reële economie vanuit een relationeel perspectief en vanuit waarden zoals gemeenschap, meervoudige waardecreatie, bloei en welzijn. Daarin wordt rekening gehouden met de belangen van alle bij een onderneming en samenwerking betrokken stakeholders