Missie en visie

Visie

We stellen ons een globale economie voor die voorziet in goede levens voor iedereen binnen de ecologische grenzen van de Aarde, voor huidige en toekomstige generaties.

Missie

De missie van ONE is het inspireren, verbinden en positief beïnvloeden van belangrijke actoren in het onderwijs, de overheid, het bedrijfsleven en het brede publiek tot het transformeren van hun praktijken opdat deze zullen bijdragen aan een solidaire en duurzame economie.
We doen dit door samen met wetenschappers en praktijkbeoefenaars toepasbare kennis en tools te ontwikkelen en te verspreiden, en de ontwikkeling van nieuw economisch beleid en praktijken te faciliteren.

7 Principes van Nieuw Economisch denken

Wat houdt de Nieuwe Economie nu eigenlijk in? Nieuwe Economie staat niet tegenover ‘oude economie’ als goed versus slecht. Het is vooral de paradigmaverschuiving zoals bijvoorbeeld door de OECD beschreven en steeds breder in de literatuur aangehaald: een economisch denken dat welzijn, of brede welvaart, centraal stelt en dat erkent dat economische groei op zichzelf geen doel (meer) is.

Daarvoor hanteren wij zeven principes.

Als organisatie spiegelt Our New Economy zich in meer of minder mate aan NEF, ZÖE, INET en het Schumacher Institute.