Onderwijs

Wat ONE betreft ligt de basis voor een Nieuwe Economie in het onderwijs. Economie is een abstract en breed begrip dat we aan jongeren moeten overbrengen. In lessen en colleges wordt in de regel een dominant neoklassieke theorie gehanteerd.

ONE staat voor een bredere kijk op economie: een pluriforme blik. Er bestaan meer economische stromingen die elk vanuit een ander perspectief naar de economie kijken: vanuit de mens, ecologisch of welzijn. Het is belangrijk dat daar meer aandacht voor komt in het economie-onderwijs. En dat jongeren begrijpen dat er verschillende waarden en normen onder economische ideeën liggen.

Duurzaamheid, klimaatverandering, sociale ongelijkheid…

Actuele maatschappelijke thema’s die niet altijd goed naar voren komen in het lesmateriaal dat nu gebruikt wordt. En neoklassieke theorieën over de economie hebben niet altijd een antwoord op vragen hierover. Denk aan vragen als:

  • Wat is waarde?
  • Hoe waardeer je grondstoffen in een circulaire economie, wat is dan een échte prijs?
  • Hoe zit het met de verhouding tussen economische groei en welzijn?

ONE wil leerlingen en studenten kritisch leren nadenken over de economie. Zodat ze beter leren omgaan met snel veranderende tijden en urgente maatschappelijke problemen. 

ONE ontwikkelt lesmaterialen voor het bredere perspectief op de economie.
Zo ondersteunen we docenten van het voortgezet tot en met het academisch onderwijs.