Hbo

Hoger economisch onderwijs

Momenteel werken we bij ONE aan toekomstbestendig economie onderwijs door het ontwikkelen van een referentiekader voor de opleidingen Commerciële Economie, International Business, Bedrijfskunde en Finance & Control. Aan de hand van dit referentiekader verzamelen we de toekomstbestendige theorieën en modellen die er al zijn en toegepast worden binnen het hbo. Het referentiekader is vervolgens bedoeld om deze kennis te delen en verspreiden. Zo gaan we docenten inspireren voor nieuw economisch denken en we voorzien iedereen van materialen en ideeën om in het hbo economieonderwijs toe te passen .

Dit doen wij in samenwerking met het hbo werkveld. Ben jij een docent en heb jij ideeën, tips of lesmaterialen die je met ons zou willen delen om het hbo economieonderwijs toekomstbestendig te maken? Dan horen onze adviseurs Rosa van As en Magid El Massoudi heel graag van je! 

Workshops

Willen jullie als instelling aan de slag met nieuw economisch denken in het curriculum of willen jullie hier op een andere manier aandacht voor vragen en kunnen jullie hier hulp bij gebruiken? Neem contact met ons op om te kijken of we hier iets in kunnen betekenen.

Lesbrieven

Voor zowel het universitair onderwijs als het voortgezet onderwijs hebben we lespakketten en lesbrieven ontwikkeld, deze vind je via de knoppen hieronder. Vanuit docenten horen we dat deze (eventueel met enige aanpassingen) ook voor hbo lessen ingezet kunnen worden. We zullen in de toekomst ook specifieke hbo lesbrieven gaan ontwikkelen dus hou daarvoor deze pagina in de gaten.

Project Guide HEO

Bedrijfskunde, International Business, Finance & Control en Commerciële Economie: hoe krijgen we deze opleidingen integraal duurzaam en sociaal? Our New Economy bouwt op dit moment aan een referentiekader om deze opleidingen opnieuw vorm te geven. Vanuit het werkveld en de studenten zelf komt een sterk signaal dat het stadium van duurzaamheid en medemenselijkheid als ‘extraatje’ in het curriculum voorbij is.

Nu rest de vraag alleen nog hoe we dit integraal onderdeel maken van de modellen, tools en opdrachten die studenten krijgen tijdens hun opleiding. Want als wij dit jongeren tijdens hun opleiding niet leren, hoe kunnen we dan als samenleving wel verwachten dat zij later gaan zorgen voor een groene en sociale bedrijfsvoering?

Projectdoel – Praktische Gids

We bouwen momenteel aan een praktische gids:

 • Doelgroep: economische opleidingen op het hbo.
 • Startpunt: een gap-analyse van de huidige opleiding
 • Handelingsperspectief: visie op de ontwikkeling van het vakgebied, contacten met voorlopers, nieuwe leermaterialen en een raamwerk voor curriculumontwerp
 • Gericht op specifieke kernvakgebieden in het economisch domein, zoals management, logistiek, marketing, accounting, etc.

Experts gezocht

Specifiek werken we aan de volgende kernvakgebieden.

 • Financial accounting
 • Bedrijfsrecht en ethiek
 • (Algemene) economie    
 • Finance
 • Marketing & sales 
 • Operationeel management
 • Organisatie gedrag & cultuur 
 • Strategisch management 
 • Verandering & innovatie 
 • Supply chain management
 • Ondernemerschap

We werken hierbij graag samen met experts uit het HEO met kennis van de diversiteit in huidige aanpakken, alternatieve (bedrijfs)modellen. Experts die bovendien zicht hebben op de bredere context van het vakgebied en de houdbaarheid daarvan in een nieuwe economie. Daarvoor zijn we hard op zoek naar de voorlopers in onderwijs en bedrijfsleven die dit al doen. Kun jij ons helpen?

De week van het economie onderwijs

Van 20-24 november 2023 organiseren we de tweede editie van de week van het economie onderwijs. De week weer zal weer geopend en afgesloten worden met een centraal evenement waarbij er de mogelijkheid is om te netwerken. Tijdens de week zal er weer op verschillende plekken veel kennis gedeeld worden. Het programma van de Week van het Economieonderwijs vind je op de website.

Team vanuit ONE
Rosa van As, Magid El-Massoudi, Joris Tieleman, Maarten Nijman

Funding
Dit project ontvangt financiering van de Golschmeding Foundation vanuit het programma Menswaardige Economie. Dit programma faciliteert en versnelt de transitie naar een nieuw economisch denken en doen. Dat is gericht op de reële economie vanuit een relationeel perspectief en vanuit waarden zoals gemeenschap, meervoudige waardecreatie, bloei en welzijn. Daarin wordt rekening gehouden met de belangen van alle bij een onderneming en samenwerking betrokken stakeholders.