Universiteit

Wat doet ONE voor het WO?

In 2021 publiceerden we het boek Economy Studies van Sam de Muijnck en Joris Tieleman. Dit boek jaagt de discussie aan over de hervorming van het economieonderwijs in het wo. Sam en Joris schreven deze nieuwe visie op economisch onderwijs in nauwe samenwerking met de wereldwijde studentenbeweging Rethinking Economics. Het boek biedt een kader van 10 bouwstenen voor de opleiding van de moderne econoom. Gebaseerd op een decennium ideeën van Rethinking Economics bevat dit boek een schat aan lesmateriaal. Vanuit een pluralistische insteek. Waarbij verschillende theorieën pragmatisch worden gecombineerd zonder de sluizen te openen voor ‘alles mag’. Het boek is een praktische routekaart voor het effectief verbinden van de academisch theorie met gebeurtenissen van alledag en grote maatschappelijke problemen van onze tijd. Economy Studies is een boek, een website en een paradigmaverandering in het economieonderwijs.

Center for Economy Studies

Sinds 2022 organiseren we workshops voor academische economen en studenten, waarbij wij hen door de toolkit van Economy Studies begeleiden. Ze kunnen daarmee aan de slag om het curriculum te veranderen. We gaan sessies organiseren op internationale evenementen en we zijn met het team plug-and-play lesmateriaal aan het ontwikkelen. Tot slot gaan we een gids en toolkit produceren voor beleidsontwerp en -evaluatie.

Team vanuit ONE
Joris Tieleman, Sam de Muijnck, Kristin Dilani Nadarajah, Jamie Barker, Lukas Salecker, J.Christopher Proctor and Clara Dallaire-Fortier

Funding
Dit project ontvangt financiering van Dezernat Zukunft e.V., waarmee wij onderdeel worden van het groeiende European Macro Policy Network (EMPN). De middelen voor het European Macro Policy Network zijn verstrekt door het in de VS gevestigde Open Philanthropy Project.