Voortgezet onderwijs

Wat doet ONE voor het voortgezet onderwijs?

Op dit moment gaan de economielessen op de middelbare school hoofdzakelijk over schaarste, de markt, het meten van welvaart aan de hand van het bbp en de balans van de Staat. De economie wordt onderwezen als een exacte wetenschap, met objectieve waarheden over de optimale situatie. Leerlingen horen weinig over economische stromingen die een andere kijk hebben op onderwerpen als geld, de markt, welvaart en welzijn.

Volstaat het huidige economieonderwijs op havo en vwo nog wel om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst? Onze samenleving wordt geconfronteerd met grote maatschappelijke problemen waarin ‘de economie’ een centrale rol speelt – als oorzaak en als oplossing. We moeten met elkaar naar een duurzamere wereld die ook nog eens inclusief en sociaal is. 

Gelukkig gaan veel jongeren al kritischer denken over de wereld – denk bijvoorbeeld aan de klimaatstakingen. Leerlingen hebben dus nieuwe inzichten en andere competenties nodig, ook op het gebied van economie-onderwijs.

Daarom is ONE lesbrieven voor het economieonderwijs aan het ontwikkelen waarmee docenten op inspirerende en praktische wijze andere ideeën over de economie kunnen overdragen. Tot medio 2024 verschijnt er regelmatig een nieuwe lesbrief op de site van economieles.nu.

Lesbrieven voor een Nieuwe Economie

ONE biedt een serie lesbrieven aan in het voortgezet onderwijs (havo/vwo, maar ook breder toepasbaar). Door de lesbrieven raken leerlingen bekend met nieuw economische begrippen vanuit verschillende economische theorieën (een pluriforme insteek). De lesbrieven zijn als losse les beschikbaar en bieden activerende lesvormen die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. De lesbrieven zijn plug en play, vragen maar een beperkte voorbereiding en alle materialen zijn getest! Al onze lesbrieven bevatten een professionele powerpoint, meestal een korte video, docentenhandleiding, theoretisch kader en een werkblad voor leerlingen.

Met de lesbrieven leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van leerlingen op de volgende leerdoelen:

  • Stimuleren van kritisch denkvermogen: leerlingen krijgen tools aangereikt om economische ideeën te onderzoeken en kritische vragen te stellen – waarom werkt ons economisch systeem zo en kan dat niet anders?
  • Inspiratie, motivatie en vaardigheden die hen in staat stellen om de destructieve kanten van het huidige systeem te veranderen (bewuste, duurzame wereldburgers).
  • Leerlingen voorbereiden op een goede aansluiting op economische en duurzaamheidsthema’s in hun vervolgstudie.

De lesbrieven zijn ontwikkeld i.s.m. Day for Change. Mede mogelijk gemaakt door Goldschmeding Foundation.

Team vanuit ONE
Maarten Nijman, Joris Tieleman, Irene Odile de Vries

Funding
Dit project ontvangt financiering van de Goldschmeding Foundation vanuit het programma Menswaardige Economie. Dit programma faciliteert en versnelt de transitie naar een nieuw economisch denken en doen. Dat is gericht op de reële economie vanuit een relationeel perspectief en vanuit waarden zoals gemeenschap, meervoudige waardecreatie, bloei en welzijn. Daarin wordt rekening gehouden met de belangen van alle bij een onderneming en samenwerking betrokken stakeholders.

Wil je meer weten over onze lesbrieven? Ga dan naar onze speciale website economieles.nu!

Visie examenprogramma voortgezet onderwijs

Begin 2024 doet zich de unieke kans voor om mee te werken aan het examenprogramma mavo/havo/vwo economie. ONE kan een notitie schrijven dat als een van de inputs gaat dienen voor de curriculumcommissie, bestaande uit vakdocenten en vertegenwoordigers van de VECON (vereniging van Economiedocenten).

ONE is in andere onderwijslagen bekend als kennispartner voor Nieuw Economisch denken, met name binnen het HEO, waar zij in het visiedocument nadrukkelijk zodanig is gepositioneerd. Ook ons boek voor academische curriculumvernieuwing – Economy Studies is hier een aanbeveling bij. In dit project komen we in 2023 tot een vo-gerichte visie waarmee de curriculumcommissie wordt geïnformeerd over Nieuw Economisch denken.

Team vanuit ONE
Sam de Muijnck, Maarten Nijman, Bastiaan van der Broek, Irene Odile de Vries

Funding
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een schenking van Triodos Foundation.