Lesbrieven Nieuwe Economie

Vanuit verschillende perspectieven kijken naar ontwikkelingen in de economie

Er verschijnt elke paar weken wel een boek of een publicatie met nieuwe economische inzichten. Hoe ga je al die inzichten meenemen in jouw lesmateriaal? Als economiedocent wil je de leerlingen graag verschillende perspectieven kunnen bieden, maar het gebrek aan materiaal maakt dit lastig. Wij gaan in deze behoefte voorzien!

Als leerkracht heb je te maken met leerdoelen die alle leerlingen aan het eind van een jaar moeten halen. Het is niet eenvoudig om in het programma veel extra’s mee te geven. Wat is dan de essentie voor een goede les over nieuw economisch denken? In samenspraak met onze adviescommissie zijn we gekomen tot een serie van 5 lesbrieven. Voor onderbouw en bovenbouw van havo/vwo. Geen tijd voor een hele serie lesbrieven? De lesbrieven zijn ook als losse les beschikbaar en kunnen ook goed losstaand worden gebruikt. We bieden activerende lesvormen die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. De lesbrieven zijn ‘plug en play’, je kunt het zo gebruiken met een beperkte voorbereiding en alle materialen zijn getest. Al onze lesbrieven bevatten een professionele PowerPoint (die je kunt aanpassen), meestal een korte video, docentenhandleiding, theoretisch kader en een werkblad voor leerlingen.

Een nieuwe site!

ONE heeft samen met Day for Change in 2021 hard gewerkt om lesbrieven te ontwikkelen die het mogelijk maken de nieuwe wetenschappelijke inzichten van vooraanstaande economen met jouw leerlingen te bespreken. Nu gaan we verder! De eerste reeks lesbrieven wordt bijgewerkt in samenwerking met een groep docenten om het nóg beter aan te laten sluiten op de dagelijkse onderwijspraktijk, het examenprogramma en de actualiteit.

Vanaf 16 november 2022 kun je hiervoor terecht op economieles.nu. Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door de Golschmeding Foundation. Als je eerder materiaal bij ONE hebt gekocht, blijft die link nog werken. Het is wel een echte aanrader om in te schrijven op de nieuwsbrief van economieles.nu om op te hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en updates van de eerdere lesbrieven.

Heb je vragen over het bestellen van lesbrieven, kijk dan op de pagina met Veel Gestelde Vragen.


Wat docenten in het hoger onderwijs er van vinden

Docenten vanuit het hoger onderwijs beoordelen de eerste lesbrief positief. De lesbrief is voor feedback met een aantal docenten van het LOOFC gedeeld en de reacties zijn ronduit positief.

Ook in het Hoger Onderwijs streeft ONE naar een bredere – of pluriforme – manier van onderwijs. Meer weten? Kijk dan bij het Hoger Onderwijs.


Partners

We ontwikkelen het materiaal samen met onze partner Day for Change. Daarnaast werken een tiental economen en professionals mee aan het ontwikkelen en reviewen van het materiaal.

Day for Change wil bijdragen aan het vormen van een nieuwe generatie bewuste wereldburgers die door hun economisch handelen bij zullen dragen aan een eerlijker wereld. Jongeren zijn immers de ondernemers van morgen. Day for Change is specialist op gebied van educatieve activiteiten die, via scholen en bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar, kennis vergroten over duurzaam ondernemen, microfinanciering en financiële inclusie en bijdragen aan een verandering in houding en gedrag.

https://dayforchange.nl/wp-content/themes/dfc/img/logo_DfC.png

Adviesraad economen

We ontwikkelen toegankelijke materialen voor leerlingen met begrijpelijke termen. Bij het ontwikkelen van lesmaterialen is het van groot belang dat de onderliggende theorie goed getoetst is voordat we dit publiceren en het door leerkrachten in de klas wordt gebruikt. Ook zijn alle lesbrieven in de ontwikkelfase getest met leerlingen die uitgebreid feedback hebben gegeven op de conceptmaterialen.

Naast deze leerlingen en het team van ONE adviseren de volgende economen en specialisten ons en zij geven ons feedback op het materiaal:

  • Irene van Staveren – Hoogleraar pluralistische ontwikkelingseconomie aan het Institute for Social Studies (ISS) van de EUR
  • Esther Mirjam Sent – Hoogleraar economische theorie en economisch beleid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen
  • Arjo Klamer – Hoogleraar in de economie van de kunst en cultuur aan de faculteit Erasmus School of History, Culture and Communication van de EUR.
  • Nicky Pouw – Associate Professor Economics of Wellbeing aan de Universiteit van Amsterdam.
  • Eveline Kapteijn Kruijswijk – Docentonderzoeker en coördinator minor LivingLabs bij The Hague University of Applied Sciences. Tevens bestuurslid Landelijk Overleg Opleidingen Finance & Control.
  • Rutger Hoekstra – Econoom, promoveerde op Material Flows and the Environment en is econoom bij World Bank en UN University. Auteur van ‘Replacing GDP by 2030’.
  • Henny van Dongen – Freelance schrijver onderwijsmaterialen voor 21steconomics – economics for the 21st century.
  • Jacqueline Haarsma – Economiedocent en freelance schrijver onderwijsmaterialen voor 21steconomics – economics for the 21st century.
  • Elisa Achterberg – Project manager circular finance bij Sustainable Finance Lab.
  • Reinier de Adelhart Toorop – Head of Research bij Impact Institute (spinoff True Price)

We zijn trots op dit team van experts dat meewerkt aan de totstandkoming van deze materialen!