Extra materiaal bij lesbrief Nieuwe Economie 4: Echte prijzen

Bij de lesbrief “Echte Prijzen” zijn de volgende materialen beschikbaar in het pakket:

  • Powerpoint (link naar Google slides op aanvraag) die je kunt gebruiken in de les
  • Docenthandleiding met uitleg per onderdeel van de les
  • Werkblad voor de leerlingen voor de opdrachten
  • Theoretisch kader voor de docent ter voorbereiding

Extra materialen

Een korte, maar heldere video van een interview van Kees Klomp met Michel Scholte over True Price.