Extra materiaal bij lesbrief Nieuwe Economie 5: Waardevol werk

Bij de lesbrief “Waardevol Werk” zijn de volgende materialen beschikbaar in het pakket:

  • Powerpoint (link naar Google slides op aanvraag) die je kunt gebruiken in de les
  • Docenthandleiding met uitleg per onderdeel van de les
  • Werkblad voor de leerlingen voor de opdrachten
  • Theoretisch kader voor de docent ter voorbereiding

Extra materialen

Een goed bruikbare uitleg over de verschillende aspecten van de waarde van werk krijg je via deze podcast van de Rudi & Freddie Show, waarin zij Sophie van Gool interviewen. Zij schreef het boek Waarom vrouwen minder verdienen: En wat we eraan kunnen doen.

“Er zijn nog steeds weinig vrouwen in topfuncties zitten. Er zijn meer directeuren met de naam ‘Peter’ dan directeuren die vrouw zijn … laat dat even tot je doordringen”.

De waarde van werk in Nederland.

De Waarde van Werk Monitor 2019 is een rapport dat is gebaseerd op de Waarde van Werk Monitor 2019 (WWM). De WWM is opgezet om de waarde(ring) van werk onder de Nederlandse bevolking in kaart te brengen in relatie tot de organisatie- en institutionele context. De vragenlijst telt circa 70 vragen die betrekking hebben op de thema’s: maatschappelijke participatie; waarde(n); tijdsbesteding; kwaliteit van werk; instituties; kenmerken van de (arbeids)organisatie; achtergrondkenmerken van de respondent.

De gegevens uit dit rapport gebruiken we ook in de lesbrief.