Oefening bij Hoe (zo) Circulair

Online materiaal bij de lesbrief Hoe (zo) Circulair.

Wat moet je doen

Hieronder zie je 10 verschillende manieren waarop je kunt bijdragen aan een circulaire economie, als producent en/of als consument. Dit noemen we ook wel het ‘R-model’. Hoe lager het R-cijfer, van 1-9, hoe meer het bijdraagt aan een circulaire economie. En er is ook nog de R0, die eigenlijk een aparte plaats inneemt.

Voer deze opdrachten 1 a en b uit. Dat gaat het beste op je computer of ipad.

Opdracht 1 A: Koppel elke beschrijving aan de juiste R. Misschien moet je een paar Engelse termen opzoeken?

Opdracht 1 B: Nu kijken we naar een concreet voorbeeld voor het circulair maken van een product: de mobiele telefoon. We geven je drie categorieën: maken, gebruiken en afdanken. Kies per voorbeeld om welke categorie het gaat.