Ons Netwerk

Our New Economy (ONE) is een denktank en netwerkorganisatie en kan in het realiseren van haar missie niet zonder partners en ambassadeurs.

Netwerken

Our New Economy is initiatiefnemer van twee netwerken. Ten eerste het netwerk van Nederlandse Economische Denktanks (NED). Dit Netwerk NED bestaat uit onafhankelijke organisaties die werken aan het veranderen van het economisch denken en handelen in Nederland.

We zijn ook lid van het New Economics Education Network (NEEN). Dit is een netwerk van organisaties die actief werken aan het verbeteren van het economieonderwijs. Helaas kennen mensen niet alle organisaties op dit gebied. Om dit te helpen veranderen, hebben we dit netwerk opgezet.

Tot slot zijn we ook lid van de internationale Wellbeing Economy Alliance (WEAll). WEAll is het toonaangevende samenwerkingsverband van organisaties, allianties, bewegingen en individuen die werken aan de transformatie van het economische systeem.

Onze partners

Met deze partijen en organisaties werken we projectmatig samen:

Platform DSE (Duurzame en Solidaire Economie) zet zich in voor een rechtvaardige en dienstbare economie die in balans is met het natuurlijk vermogen van de Aarde. Platform DSE heeft zich ingezet voor de oprichting van ONE.

Rethinking Economics (NL) staat voor “Strengthen diversity in economic thinking”. Deze studentenbeweging is wereldwijd actief en we werken regelmatig samen met de Nederlandse tak van deze beweging

Day for Change draagt bij aan het vormen van een nieuwe generatie bewuste wereldburgers die door hun economisch handelen gaan bijdragen aan een eerlijker wereld. Jongeren zijn immers de ondernemers van morgen. Day for Change is onze partner in het ontwikkelen van vo lesbrieven. Gezamenlijk bouwen we aan de website economieles.nu.

Coöperatie Leren voor Morgen bestaat uit een groep samenwerkende organisaties. Dit netwerk zet zich in voor leren voor duurzame ontwikkeling: binnen én buiten het onderwijs en van peuter tot professional. Leren voor Morgen is onze partner en trekker van het het project de Week van het Economieonderwijs.

Het Groene Brein helpt met de laatste kennis uit de wetenschap bedrijven nieuwe, duurzame businessmodellen te implementeren. Het Groene Brein is onze partner bij het het project de Week van het Economieonderwijs.

Sustainable Finance Lab staat voor een stabiele en robuuste financiële sector die bijdraagt aan een economie die de mens dient zonder daarbij zijn leefmilieu uit te putten. We werken regelmatig samen bij events.

Het IPE publiceert onderzoek en analyse over economisch beleid. Zo maken ze complexe onderwerpen toegankelijk, brengen ze vernieuwende ideeën onder de aandacht. We werken op sommige thema’s samen met het IPE.

Ambassadeurs

En natuurlijk kunnen we niet zonder onze ambassadeurs vanuit het onderwijs. Hieronder vind je een overzicht van onze ambassadeurs. Heb je goede ideeën en wil je ook ambassadeur worden van ONE? Laat het ons weten via communicatie@ourneweconomy.nl