Naar een Welzijnseconomie

Our New Economy is aangesloten bij de Wellbeing Economy Alliance (WEALL).

WEAll is een samenwerkingsverband van organisaties, allianties, bewegingen en individuen die werken aan een welzijnseconomie die menselijk en ecologisch welzijn levert.

Implicaties voor de financiële sector, publieke sector en ecologisch beleid

Er vindt momenteel een paradigmaverschuiving plaats in het economische denken en beleid. Hiermee laten we het neoliberalisme achter ons en gaan we naar een welzijnseconomie toe. In dit rapport verkennen wij wat deze paradigma verschuiving betekent voor de financiële sector, publieke sector en ecologisch beleid. 

Rapport – Towards the Wellbeing Economy

De economie vormt de kern van veel problemen zoals klimaatverandering, toenemende ongelijkheid, financiële instabiliteit, verlies aan biodiversiteit, steeds precairere en stressvollere arbeidslevens, toenemende machtsconcentraties en uitputting van hulpbronnen. Als gevolg hiervan is er een groeiend besef dat onze economie moet fundamenteel worden hervormd om deze problemen op te lossen. Dit heeft ertoe geleid dat verschillende denkers en instellingen, zoals de OESO, beweren dat we momenteel een paradigmaverschuiving meemaken, weg van het neoliberalisme en de focus op (bbp-)groei. (Publicatie is Engelstalig)