Workshop gemeente

Wat betekent de Nieuwe Economie voor jou als gemeenteraadslid of bestuurder in een gemeente? Aan de hand van zeven modulen krijg je per beleidsterrein nieuwe inzichten aangereikt.

1. Algemene introductie

Wat is nieuwe economie?

Een algemene introductie …

2. Financiën (inclusief subsidiebeleid)

Kadernota’s, jaarrekeningen, begrotingen

Hoe kijken we naar begrotingen? Welke …

3. Economische zaken

Arbeidsmarktbeleid, WMO en bedrijfscontacten

Hoe werkt een participatie inkomen of een basisinkomen? Welke consequenties hebben deze oplossingen en zijn er praktijkvoorbeelden waar we van kunnen leren?

4. Ruimtelijke ontwikkeling

Bouwen en wonen, infrastructuur, openbare ruimte en groen

Kunnen we met een nieuwe economische blik …

5. Duurzaamheid en milieu

Afval, Afvalstoffenheffing, Milieu

Wat is een Circulaire Economie? hoe …

6. Cultuur, sport en welzijn

Recreatie, toerisme, welzijn, sport, jeugd- en vrijwilligerswerk

Een bredere blik op …

7. Sociale zaken en onderwijs

Onderwijs, (jeugd-) zorg, armoedebestrijding en maatschappelijke opvang

Ook hier natuurlijk veel nieuws