De Grote Transitie

[:nl]De Grote Transitie is een manifest voor een duurzame en solidaire economie. Bestaanszekerheid en genoeg banen door werk te verdelen. 100% duurzame energie. Schone productieprocessen die slim en zuinig omgaan met schaarse grondstoffen. Een lokale democratie waarbij mensen weer centraal staan. We hebben alles in huis om dit te verwezenlijken: de juiste kennis en technologieën, het geld, de instrumenten en de organisatiekracht. Wat houdt ons dan nog tegen? Dat zijn vooral bestaande belangen en machten die krampachtig vasthouden aan hun positie en aan een economie gefixeerd op groei. Met zo min mogelijk regels en zoveel mogelijk winst door een zo laag mogelijke kostprijs. Sociale en ecologische kosten worden op de gemeenschap afgewenteld waardoor hele samenlevingen ontwricht raken en we een onleefbare wereld achterlaten.

10 thema’s

Dat laten we zo niet doorgaan. We gaan de economie met mens en milieu in evenwicht brengen. De aantasting van het milieu ondergraaft de basis van het menselijk leven. Doordat de gevolgen daarvan meestal veel later voelbaar worden en dan grotendeels onomkeerbaar zijn, is de urgentie om nu maatregelen te nemen bijzonder groot. Het manifest van De Grote Transitie bevat 10 punten voor een eerlijke en duurzame economie:

  1. Beperk verschillen in koopkracht en vermogen. Ongelijkheid is slecht voor onze democratie, economie en het milieu.
  2. Zet in op een 24-urige werkweek en onderzoek de mogelijkheden van een basisinkomen.
  3. Investeer als overheid de komende vijftien jaar op grote schaal in een circulaire, regionale economie.
  4. Verschuif de belasting op arbeid naar belasting op schaarse hulpbronnen en schadelijke emissies.
  5. Gebruik een dashboard met indicatoren die onze welvaart goed meten en stop met de eenzijdige focus op groei van het BBP.
  6. Investeer nu in de noodzakelijke energie-transitie en schakel binnen twintig jaar over naar 100% hernieuwbare energie.
  7. Stop de omgekeerde ontwikkelingshulp en sluit het belastingparadijs Nederland.
  8. Plaats geldcreatie onder publiek bestuur en breng het schuld- en rentevrij in omloop.
  9. Formuleer eisen voor een duurzaam, solidair én democratisch Europa. Schep zo draagvlak voor verdergaande samenwerking.
  10. Vernieuw het economieonderwijs: breng de echte wereld terug in de modellen, theorieën en klaslokalen.

Meer informatie over de tien punten is te lezen op de site van De Grote Transitie.[:]