Lesbrief Nieuwe Economie 4 – Echte Prijzen (bovenbouw havo/vwo)

10.00 stichting ONE is vrijgesteld van btw

In deze digitale lesbrief staat het begrip Echte prijzen centraal.
Echte prijzen zorgen ervoor dat bedrijven veel transparanter moeten opereren en dat er extra betaald kan worden voor (het behouden van) sociale en ecologische waarde. Het grote voordeel van het gesprek over echte prijzen is het inzicht dat ze geven in de ecologische en sociale kosten en daaronder liggende problemen. Daarmee zijn ze belangrijk voor het publieke en politieke debat en voor ons bewustzijn over de impact van ons economisch handelen.
Aan het einde van de les:

  • Kunnen leerlingen benoemen wat WEL en wat NIET in de prijs verwerkt zit die klanten betalen voor producten;
  • Kunnen leerlingen een definitie geven van het begrip ‘echte prijs’;
  • Kunnen leerlingen analyseren hoe de echte prijs van een product is opgebouwd, aan de hand van een concreet voorbeeld;
  • Kunnen leerlingen reflecteren op de gevolgen van het uitdrukken van sociale en ecologische kosten en waarde in geld.
Artikelnummer: lbr004 Categorie: Tags: ,

Beschrijving

De lesbrief bevat het volgende lesmateriaal

Het pakket met het lesmateriaal wordt volledig digitaal beschikbaar gesteld. Na bestelling zenden we een email met koppelingen naar downloadbestanden. Deze koppelingen blijven onbeperkt geldig. De download is te gebruiken per school. Het downloadpakket bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Powerpoint (link naar Google slides op aanvraag) die je kunt gebruiken in de les
  • Docenthandleiding met uitleg per onderdeel van de les
  • Werkblad voor de leerlingen voor de opdrachten
  • Theoretisch kader voor de docent ter voorbereiding