Studiematerialen wo/ho

Op zoek naar studiematerialen die verder gaan dan de huidige mainstream? Ga dan naar de website economieonderwijs.nl.

In de woorden van de ontwikkelaars van deze website:

Wij geloven dat economen verder moeten gaan dan alleen bestuderen, en moeten werken als engineurs (Samuelson), tuiniers (Raworth) of tandartsen (Keynes). Als wij weigeren om ‘vuile handen te maken’ door voorstellen te doen over de inrichting van de economie, zullen anderen het in onze plaats doen, meestal op basis van sterk gesimplificeerde noties van hoe de wereld werkt.

Joris Tieleman en Sam de Muijnck

Hoe studeer of doceer je economie? Waar vind je materialen als je iets buiten de gebaande paden wil treden? Het is een breed terrein, maar je moet ergens beginnen. Op deze pagina zijn bronnen verzameld om daarbij te helpen.

Economie Onderwijs