onderzoeksnetwerk

Onderzoek economische transities

Via een recent opgezette netwerkomgeving kan de diversiteit aan bewegingen, NGO's, nieuw economisch denken, bedrijven en verbinders worden onderzocht.