FAQ categorie: Economieonderwijs

De economische wetenschap moet vrij blijven van normen en waarden

Wat men beweert: De economische wetenschap moet zich niet bemoeien met ethiek of politieke kwesties. Economen adviseren op basis van modellen en cijfermatige onderbouwing. Op deze manier is de wetenschap objectief en niet normatief.

De economische wetenschap discrimineert niet

Wat men beweert: De economie is als wetenschap is een neutraal verschijnsel en is daarmee universeel toepasbaar op allerlei soorten problemen op alle verschillende in onze wereld. Er zijn misschien enkele economen die discrimineren, maar de wetenschap in z'n geheel doet dat niet.