FAQ tag: normatief

De economische wetenschap moet vrij blijven van normen en waarden

Wat men beweert: De economische wetenschap moet zich niet bemoeien met ethiek of politieke kwesties. Economen adviseren op basis van modellen en cijfermatige onderbouwing. Op deze manier is de wetenschap objectief en niet normatief.