16 december: Maatschappelijke, juridische en ethische aspecten van technologische vernieuwing

Nieuwe Economie in het hoger onderwijs. In een serie van 8 workshops krijg je als docent of lectoren inspiratie aangereikt voor de Nieuwe Economie in jouw vakgebied.
Er is op dit moment veel gaande in het hoger onderwijs in Nederland. Circulair economy, meervoudige waardecreatie, sustainable finance, new finance, business innovation, purpose economy, … en nog veel meer. Volg de hele serie of precies die workshop die jouw aanspreekt.

De workshop op 16 december 2020

De workshop gaat over Technology Assessment voor Business studenten, oftewel de analyse maatschappelijke, ethische en juridische aspecten van technologische vernieuwingen. Het is een interactieve sessie waarin we TA-concepten toepassen op drie case studies, discussiëren over controversen rondom informatietechnologie en deelnemen aan een crisisgame.

Case 1: dataficatie met een fitness app, waar verleiding overgaat in dwang.

Case 2: de OV-chipkaart, van betaalsysteem naar controle over de digitaliserende openbare ruimte

Case 3: je zit in het Management Team van SAASlaris, een bedrijf voor salarisadministratie. Er blijkt iets mis te gaan in onze systemen. Welke keuzes maak jij ten tijde van crisis?

Nieuw economische context

Het Technology Assessment perspectief verbreedt de inzet van technologie van winstmaximalisatie naar maatschappelijke verantwoordelijkheid, oftewel aandacht voor menselijke waarden van veiligheid, privacy en keuzevrijheid. Tijdens de workshop zie je hoe deze algemene begrippen worden toegepast bij concrete cases op het niveau van gebruikers en aanbieders van technologie (micro-niveau), tussen organisaties (meso-niveau) en samenleving als geheel (macro-niveau).

Het onderzoek geeft ook invulling aan wat bij de Haagse Hogeschool Business+ noemen. Op de site van Interessegebied Business & Management is dat als volgt verwoord: “Hoe kun je geld verdienen en tegelijkertijd je eigen wereld verbeteren? Het interessegebied Business & Management van De Haagse Hogeschool leert jou hoe dat kan. (…) Wij helpen je bij het maken van een weloverwogen keuze waarbij je rekening houdt met de wereld om je heen. (…) Je leert de businesswereld niet alleen te bekijken vanuit een ondernemend perspectief, maar ook vanuit de sociale en maatschappelijke kant. Dat noemen wij Business+.”

De sprekers

Jacco van Uden is Lector Change Management aan de HHS & Organisatieadviseur. Chris van ‘t Hof werkt aan de HHS als Senior Researcher Technology Assessment.

Inspiratie voor docenten en lectoren

We gaan jou inspireren met een serie toegankelijk (online) en interactieve workshops. Er is gelegenheid tot netwerken en je krijgt de meest recente inzichten van front-runners. Een heleboel gratis inspiratie voor jouw onderwijsprogramma.