Wie is wie

Organizing team

Sam de Muijnck (Director) is in 2020 afgestudeerd op een interdisciplinaire onderzoeksmaster Social Sciences aan de Universiteit van Amsterdam. Sam publiceert over nieuwe economie en welke investeringen overheden het beste kunnen doen vanuit een duurzaam perspectief. Hij schreef eerder mee aan het boek Thinking like an economist? (2018). Samen met Joris schreef hij in 2021 het boek Economy Studies: een beter voorstel voor ons economie-curriculum. Daarnaast is hij breakdance docent en hip-hop artiest en was hij voorzitter van Rethinking Economics NL.

Maarten Nijman (Head of Outreach) studeerde in 1996 af in de Sociaal Wetenschappelijke Informatica aan de UvA op heuristieken en biases in kennisintensieve systemen. Na 15 jaar werken in de financiële sector maakte hij in 2010 een carrièreswitch. Sindsdien was hij nog actief als expert procesverbetering (Master Black Belt) en als vrijwilliger in de transitiebeweging, lokaal en als bestuurslid van Transitie Nederland. Bij ONE is hij verantwoordelijk voor de operations en inhoudelijk actief met ontwikkelen van lesmaterialen en als medeauteur van de publicatie over Integratie naast Competitie. Naast het werk is hij zanger en gitarist in de band AYCE.

Magid el Massoudi (Head of Strategy) studeerde International Business (Tilburg University) en Strategic Entrepreneurship aan de Rotterdam School of Management (Erasmus University). Tijdens zijn studie in Tilburg was hij de co-founder van de Enactus chapter van de Tilburg University en de co-founder van de Green Office op de Erasmus University. Na zijn afstuderen werkte hij als duurzaam ondernemer aan verschillende projecten in onder andere de Agri en Maak industrie. Naast het werken als docent Duurzaam Ondernemerschap focust hij zich bij ONE op onderwijsontwikkeling binnen de HEO-sector.

Joris Tieleman (Chief Economist) studeerde Economie en Sociale Geografie aan de universiteiten UvA en VU, en promoveerde in 2020 op een proefschrift over de groei van Ghanese steden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Joris richtte in 2014 met enkele medestudenten de Nederlandse tak van Rethinking Economics op, met het doel het universitaire economie-onderwijs te hervormen. Hij schreef eerder mee aan het boek Thinking like an economist? (2018). Samen met Sam schreef hij het boek Economy Studies: een beter voorstel voor ons economie-curriculum.

Project Team

Rosa van As studeerde Bestuurskunde en (Beleids)economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Utrecht. Na haar afstuderen werkte ze als trainee en als strategisch beleidsadviseur bij De Nederlandsche Bank. Bij ONE focust ze zich op onderwijsontwikkeling binnen de HEO-sector van het hbo. In haar vrije tijd zet ze zich als lid van Collectief Kapitaal in voor het bevorderen van bestaanszekerheid. Ze heeft – op karaoke na – geen bijzondere hobby’s maar houdt wel van lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden.

Jamie Barker (Curriculum Change Campaigner) studeerde af in 2021 in Economics and Social Sciences MSc aan de Università Bocconi (Italië) in 2021 en Economics with Econometrics BSc aan de University of Exeter (UK) in 2018. Hij werkte drie jaar bij de Bank of England, aanvankelijk als onderzoeksassistent en later als internationaal economisch analist. Zijn belangrijkste verantwoordelijkheid bij ONE is het coördineren van workshops met academici om hen te ondersteunen bij het veranderen van de manier waarop ze economie onderwijzen. Buiten zijn werk speelt hij graag korfbal, de mooiste sport waar je nog nooit van hebt gehoord – tenzij je Nederlander bent!

Kristin Dinai Nadarajah (Curriculum Change Campaigner) werkt aan de ontwikkeling van lesmateriaal voor het Economiy Studies project. Ze promoveert momenteel ook aan de Charlesuniversiteit in Praag. Ze studeerde onlangs af aan een pluralistisch masterprogramma genaamd EPOG (Economic POlicies in the age of Globalisation) en deed haar bachelor Economie aan de University of York. De afgelopen jaren was ze actief in verschillende maatschappelijke en activistische organisaties en momenteel is ze bestuurslid van Attac Norway. Als ze niet werkt, haakt, breit en naait ze graag kleding om zich te ontspannen.

Irene de Vries  studeerde internationale economie en werd lid van Rethinking Economics NL, werkte daarna als redacteur bij Het Financieele Dagblad. Is nu economiedocent havo/vwo in Apeldoorn en werkt mee aan het project Lesbrieven voor het vo. Zij zou het liefst alle economische concepten en modellen aan de hand van het nieuws en maatschappelijke kwesties bespreken, zodat haar leerlingen de echte wereld begrijpen en raakvlakken met hun andere vakken zien. Haar schaarse vrije tijd besteed ze aan boswandelingen, boeken lezen of ontspannen in de sauna.

Bastiaan van der Broek studeerde onder andere veranderingsmanagement en economisch beleid. Vijf jaar geleden maakte hij de overstap van het bedrijfsleven naar het onderwijs, om als economiedocent een ander verhaal over de economie te vertellen. Met meer aandacht voor sociale- en ecologische rechtvaardigheid en vanuit de overtuiging dat de economie een intersubjectief verschijnsel is. In zijn vrije tijd is hij het liefst in de boulderhal, of in de bibliotheek met zijn drie kinderen.

Bestuur

Martijn Jeroen van der Linden (voorzitter) is lector New Finance aan de Haagse Hogeschool en promoveerde in 2022 aan de TU Delft (afdeling van Economics of Technology and Innovation). Daarnaast is hij momenteel voorzitter van Ons Geld en penningmeester bij Casco Art Institute. Eerder was Martijn onderzoeker op het EU-project Creating Economic Space for Social Innovation, coördinator van het Platform Duurzame en Solidaire Economie en had hij verschillende functies binnen ING. Hij studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg.

Charlotte van Dixhoorn ( penningmeester ) werkt ‎als Manager Bedrijfsvoering bij ARTIS. Daarvoor werkte ze bij McKinsey & Company. Charlotte studeerde Sustainable Development en Internation Business & Economics aan de Universiteit Utrecht, en deed in opdracht van het Sustainable Finance Lab onderzoek naar ‘Full Reserve Banking’.

Peter Mulder (algemeen bestuurslid) werkt als senior onderzoeker bij TNO Energietransitie Studies. Hij is econoom, gepromoveerd aan de VU, en gespecialiseerd in toegepast empirisch onderzoek op het snijvlak van energie en stedelijke economie. Hij heeft eerder gewerkt als onderzoeker bij IIASA in Oostenrijk, als consultant in Mozambique, en onderzoeker en docent aan de VU.

Hij brengt graag creatieve mensen bij elkaar die nadenken over hoe een betere economie kan bijdragen aan een betere wereld. Naast zijn werk is hij voorzitter van het bestuur van ‘Hart voor Noord’, een non-profitorganisatie die mensen in Amsterdam Noord ondersteunt om uit armoede en eenzaamheid te komen via het bouwen van kleine buurtgemeenschappen.

Wimar Bolhuis (algemeen bestuurslid) is directeur van TNO Vector – Centrum voor Maatschappelijke Innovatie en Strategie en docent economie economie aan de Universiteit Leiden. Eerder was hij Chief Economist van Ecorys NL en plaatsvervangend directeur bij de Sociaal Economische Raad. Wimar studeerde economie in Utrecht en sociale psychologie en bestuurskunde in Leiden.

In 2018 promoveerde hij op een proefschrift over de doorrekeningen van verkiezingsprogramma’s en regeerakkoorden door het Centraal Planbureau. Van zijn hand verschenen de boeken De Rekenmeesters van de Politiek (2017), Elke Formatie Faalt; verkiezingsbeloftes die nooit worden waargemaakt (2018) en met Flip de Kam en Jasper Lukkezen Overheidsfinanciën; Economie van de Collectieve Sector (2021). Daarnaast schreef hij meerdere academische en populaire publicaties en was columnist bij RTL Z. Samen met Randy Martens en Wouter Welling maakt Wimar de podcast Studio Tegengif over economie, maatschappij en politiek.

Ondersteuning

Sjaak Beirnaert (boekhouding) is eigenaar van administratiekantoor Buro Bilan. Dit is een allround administratiekantoor dat werkt vanuit hartje Tilburg. De klantenkring van Buro Bilan is divers: starters, creatieve bedrijven, muziekpodia en stichtingen.