Over ons

De stichting Our New Economy (ONE) is een denktank die streeft naar een economie die goede levens voor alle mensen binnen de ecologische grenzen van de aarde realiseert. Dat vraagt om Nieuw Economisch denken: want economie is veel meer dan geld en groei. En dat nieuwe denken begint in het onderwijs, op alle niveaus.

Hoe wij werken

ONE richt zich op het hervormen van het economie-onderwijs, van voortgezet tot en met wetenschappelijk onderwijs. Al op school en tijdens hun studie moeten jongeren leren om met een pluriforme blik naar de economie te kijken. Want er bestaan verschillende economische stromingen die elk vanuit een ander perspectief naar de economie kijken. Niet alleen vanuitĀ  de markt, maar ook vanuit de mens of de natuur.

ONE werkt samen met de onderwijsprofessionals in het economieonderwijs. We ondersteunen leerkrachten en docenten met een visie op Nieuwe Economie en we helpen ze met inhoudelijke materialen zoals lesbrieven en workshops.

Onze historie

Our New Economy is in 2017 opgericht vanuit het Platform Duurzame en Solidaire Economie. Platform DSE (Duurzame en Solidaire Economie) zet zich in voor een rechtvaardige en dienstbare economie die in balans is met het natuurlijk vermogen van de Aarde. In samenwerking met studenten van Rethinking Economics Nederland werkten we toe naar een een startfinanciering en kon de stichting aan de slag met een focus op het economieonderwijs in Nederland. Dit leverde al snel een waaier aan resultaten, eerst nog breed (zoals het Alternative Finance Festival in Nederland in 2018, de publicaties over de Wellbeing Economy april 2021), maar nu meer gefocust op het economieonderwijs. Hiervoor legden we een belangrijke basis in het najaar van 2021 met de publicatie van het boek Economy Studies (wo) en de serie workshops voor het hbo en de lesbrieven Nieuwe Economie voor het vo. Deze ontwikkelingen zetten we nu voort in een serie projecten.