13 januari: Overzicht op Ondernemerschap en duurzaamheid in de keten

Nieuwe Economie in het hoger onderwijs. In een serie van 8 workshops krijg je als docent of lectoren inspiratie aangereikt voor de Nieuwe Economie in jouw vakgebied.
Er is op dit moment veel gaande in het hoger onderwijs in Nederland. Circulair economy, meervoudige waardecreatie, sustainable finance, new finance, business innovation, purpose economy, … en nog veel meer. Volg de hele serie of precies die workshop die jouw aanspreekt.

De workshop op 13 januari 2021

Je koopt vast wel eens een hemd, een horloge, een mobiel of maak je gebruik van een pakketdienst. Maar hoe ga je na of dit product of dienst duurzaam is? Hoe ga je na hoe er rekening is gehouden met de bekende 17 SDG’s? Wat is de impact geweest voordat je jouw aankoop hebt gedaan. En wat is de impact tijdens jouw gebruik en nadat je er weer afstand van hebt gedaan?

In deze praktische workshop start je bij de belevingswereld van de student. Je toont hem eerst in alle eenvoud de essentie van ondernemerschap. Daarna laat je hem onderzoeken hoe een product of dienst tot stand komt via de bedrijfsketen, hoe je een impactanalyse maakt en hoe je een ethische dialoog aangaat om te kijken of en hoe je zaken kunt veranderen om duurzaamheid in de keten te bevorderen. Je gaat aan de gang met een concrete case en je ontdekt het kader en de methode om deze tool op andere producten en diensten toe te passen. Aan het eind van deze levendige workshop is het bewustzijn en de belevingswereld van de student sterk vergroot. Kortom geestverruimend en hartverwarmend.

Aanbeveling

Marjan Minnesma, directeur Stichting Urgenda, gaf de volgende aanbeveling over de tool.

‘Ondernemers kunnen met behulp van de tool op een eenvoudige manier de keten waarin ze zitten toetsen op duurzaamheid. Voor het onderwijs is deze tool interessant en bruikbaar voor docenten, omdat de tool makkelijk te bevatten is voor de student en goed aansluit bij hun persoonlijke belevingswereld. Hierdoor ontstaan levendige discussies en debatten over duurzaamheid in de praktijk.  De tool roept een belangrijke vraag op: Welke duurzame keuzes maak ik ondanks de bijbehorende dilemma’s?’

De spreker

Owen de Vries is 10 jaar zelfstandig MKB adviseur en geeft ondernemerstrainingen en presentaties. Daarvoor werkte hij ruim 20 jaar als financieel specialist bij ABN-AMRO. Daar kwam hij met veel ondernemers en bedrijven – groot en klein, uit verschillende branches, in goede en slechte tijden – in aanraking. Daarom bracht hij eind vorig jaar zijn tweede boek uit; “Ondernemers Vlieger, overzicht op ondernemerschap”. Hierin toont hij op een eenvoudige wijze wat de essentie van ondernemerschap inhoudt. Alle aspecten van ondernemen zijn hierin ondergebracht waarbij de mens het startpunt is. Ook duurzaamheid is integraal opgenomen.

De presentatie van Owen op 13 januari was in Prezi. De belangrijkste slides kun je downloaden als PDF bovenaan dit bericht.

Inspiratie voor docenten en lectoren

We gaan jou inspireren met een serie toegankelijk (online) en interactieve workshops. Er is gelegenheid tot netwerken en je krijgt de meest recente inzichten van front-runners. Een heleboel gratis inspiratie voor jouw onderwijsprogramma.