( Nederlands onderaan)

Over the last year the welfare state has been at the core of public debates as the coronavirus pandemic revealed existing weaknesses and required additional support for people. Various innovative ideas, such as an unconditional universal basic income, job guarantee and universal basic services, today seem less radical and utopian than they used to be. But should we put our faith fully in one of these options, seeing it as a silver bullet solution to all of our problems? Or should we, instead, advocate for an innovative combination that brings together the strengths of different ideas?

Sam de Muijnck, chief economist of Our New Economy and chairman of the Think Tank of young economists of the Future Markets Consultation led by former Dutch Prime Minister prof. Jan Peter Balkenende and prof. Govert Buijs, argues for the latter. More specifically, in a new report he argues a combination of extended basic services, a job guarantee and benefits-as-a-right seems most promising. (https://www.moralmarkets.org/futuremarketsconsultation/)

On April 29th 7 pm (CET), he will present the report, followed by a panel discussion of proponents of the various ideas.

In the panel

Andrew Percy (Co-Director of the Universal Basic Services Network at the UCL Institute for Global Prosperity).

Warren Mosler (key proponent of the job guarantee and Modern Monetary Theory).

Louise Haagh (professor at the University of York, Chair ‘Emeritus’ of the Basic Income Earth Network and author of The Case for Universal Basic Income).

This project and event is a collaboration between Our New Economy (ONE), Sustainable Finance Lab (SFL) & Moral Markets and is funded by the Goldschmeding Foundation and Templeton World Charity Foundation, Inc. 

Schedule: April 29th 2021

  • 19.00: Opening by moderator David van Overbeek
  • 19.05: Presentation report Renewing the welfare state by Sam de Muijnck
  • 19.20: Panel with Warren Mosler, Andrew Percy & Louise Haagh
  • 19.55: Closing by moderator David van Overbeek
  • 20.00: End

Vernieuwing van de verzorgingsstaat

Het afgelopen jaar heeft de verzorgingsstaat een centrale rol gespeeld in het publieke debat, omdat het coronavirus bestaande zwaktes liet zien en er hoognodige additionele ondersteuning nodig was voor de bevolking. Verscheidene innovatieve ideeën, zoals een onvoorwaardelijk universeel basisinkomen, baanzekerheid en universele basale dienstverlening, worden momenteel als minder radicaal en utopisch gezien dan voorheen. Maar moeten we onze hoop wel vestigen op één van deze oplossingen en het als het Ei van Columbus zien? Of moeten we ons hard maken voor een innovatieve combinatie die de krachten van verschillende ideeën samenbrengt? 

Sam de Muijnck, hoofdeconoom bij Our New Economy (ONE) en voorzitter van de denktank van jonge economen bij de Future Markets Consultation geleid door voormalig minister-president prof. Jan Peter Balkenende en prof. Govert Buijs, kiest de laatste optie. Nog specifieker, middels een nieuw rapport beargumenteert hij dat een combinatie van een uitgebreide vorm van basisdienstverlening, baanzekerheid en benefits-as-a-right als de oplossing met het grootste potentieel.

Op 29 april om 19:00 (CET) presenteert Sam zijn rapport, gevolgd door een paneldiscussie met voorstanders van de verschillende ideeën.

In het panel

Andrew Percy (Co-Director of the Universal Basic Services Network at the UCL Institute for Global Prosperity).

Warren Mosler (key proponent of the job guarantee and Modern Monetary Theory).

Louise Haagh (professor at the University of York, Chair ‘Emeritus’ of the Basic Income Earth Network and author of The Case for Universal Basic Income).

Dit project en event is een samenwerking tussen Our New Economy (ONE), het Sustainable Finance Lab (SFL) en Moral Markets. Het is gefinancierd door de Goldschmeding Foundation and Templeton World Charity Foundation, Inc. 

Programma: 29 April 2021 Deel 1

  • 19.00: Opening door moderator David van Overbeek
  • 19.05: Presentatie rapport Renewing the welfare state door Sam de Muijnck
  • 19.20: Panel met Warren Mosler, Andrew Percy & Louise Haagh
  • 19.55: Afsluiting door moderator David van Overbeek
  • 20.00: Einde

Het event zal in het het Engels zijn vanwege de internationale gasten

Bestaanszekerheid in de context van de polder

In het tweede deel van de avond verlegt Gijsbert Vonk, hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, de aandacht naar Nederland. Hoe kunnen we kijken naar bestaanszekerheid in de context van de polder? Wat is er al mogelijk vanuit de Participatiewet als het gaat om een nieuw perspectief op werken? Na een inleiding van Vonk sluiten we dit deel af met een open discussie over waardevol werken in Nederland. Deze avond is de eerste bijeenkomst van een reeks evenementen in georganiseerd in samenwerking met Divosa, Movisie en Sociale Vraagstukken. De volgende evenementen zijn op 20 mei, 3 juni en 17 juni. Meer informatie hierover volgt later.

Programma: 29 April 2021 Deel 2

20.00-21.00 Nederlandstalig in samenwerking met Divosa, Movisie en Sociale Vraagstukken

20.00: Opening door Marcel van Druenen

20.05: Presentatie over de Nederlandse sociale zekerheid door Gijsbert Vonk

20.25: Open discussie over waardevol werken in Nederland

21.00: Einde