Sturen op brede welvaart in praktijk nog lastig

Publicatie in ESB.

Uit een enquête van Erik van de Winkel (ESB), Thijs Busschots (ESB), Sam de Muijnck (ONE), Rens van Tilburg (SFL) en Jasper Lukkezen (ESB) blijkt dat economen het nog best lastig vinden om echt te sturen op brede welvaart.

Er is de laatste tijd steeds meer aandacht voor beleid gericht op het vergroten van de welvaart in brede zin. De auteurs kregen via de enquête van 327 economen een beeld hoe zij denken dat er gestuurd kan worden op deze brede welvaart. Het belangrijkste inzicht is dat ze – zeker beleidsmakers – aangeven dat ze data, methoden en procedures missen die hen goed steunen bij het sturen op welvaart. En wellicht nog belangrijker is dat bijna alle geënquêteerden aangeven dat voor het sturen op welvaart het gebruik van slechts een enkele indicator niet wenselijk is. De meesten zijn voorstander van een breder dashboard.