Lesbrieven Nieuwe Economie op hbo, mbo of vmbo

De lesbrieven Nieuwe Economie die vanaf september beschikbaar zijn op de website van ONE, hebben we samen met Day for Change ontwikkeld voor lessen in de onder- en bovenbouw havo/vwo. Meerder docenten zijn aan het experimenteren met andere groepen leerlingen of zelfs studenten in het hbo. Deze informatie willen we hier graag delen.

Leerlingen in het vmbo

De lesbrief Waarde is dit jaar ook uitgevoerd met een derdejaars vmbo-tl klas. De les werd zowel door de docent als door de leerlingen positief geëvalueerd. Met name de video’s over de kledingindustrie maakte ook bij deze groep veel indruk. De lesbrief is niet geschikt voor basis/kader. We zouden daar graag een meer praktische les voor ontwikkelen.

Leerlingen in het mbo

De lesbrieven kunnen ook gebruikt worden in het mbo, niveau 3 en 4. Voor bijvoorbeeld de bouw- en techniekrichting kan de lesbrief circulaire economie mooi aansluiten. Voor de economische beroepen zijn alle lesbrieven goed inpasbaar.

Studenten in het hbo

De lesbrieven over Waarde en de lesbrief over Groei zijn ook uitgebreid getest met een groep studenten in een niet financiële richting in het hbo. De methode was hier iets anders dan de lesbrief voorschrijft; een korte uitleg van de stof, vervolgens gaan de studenten zelf aan het werk in de klas. De docent stimuleert de studenten om samen te werken zowel door te leren van elkaar als de discussie onderling aangaan. Uit de evaluaties komt naar voren dat de studenten deze discussies erg waardevol vinden. Ook werden de oefeningen positief geëvalueerd: “De lesbrieven zorgden ervoor dat ik een goed beeld kreeg dat er nog meer is dan geld en ook hoe belangrijk dit is voor mensen.” “We hebben met de klas nagedacht en besproken over hoe je brede welvaart meet. Dat blijkt vaak toch lastiger dan vooraf gedacht. Iedereen ervaart welvaart namelijk op een andere manier.”

Brede toepassing

Ben jij ook op zoek naar materiaal om jouw leerlingen kritisch te laten nadenken over de economie? Je kunt de lesbrieven downloaden en aanpassen aan wat je geschikt lijkt voor jouw leerlingen. We horen ook graag de feedback uit de klas!