Kickoff vervolg Lesbrieven

We leven in een wereld die snel verandert. Dit heeft ook invloed op ons economieonderwijs: met welke bril kijken we naar de economie? De lesbrieven Nieuwe Economie (havo en vwo) geven leerlingen de kennis en tools om economische ideeën (kritisch) te onderzoeken. In de Week van het Economieonderwijs gaan we live met een nieuwe website. Je kunt je alvast aanmelden voor een gratis Lesbrief!

Maatschappelijke context

Het vak economie in het voortgezet onderwijs (vo) zou leerlingen bewust moeten maken van hun rol in de economie, als consument, als werknemer of zelfs als producent. Breder dan wat het curriculum op dit moment te bieden heeft. Maar goed wetenschappelijk lesmateriaal rondom de Nieuwe Economie ontbreekt, terwijl hier serieuze behoefte bij economiedocenten aan is. Op korte termijn is met name behoefte aan eenvoudig inzetbare lesmaterialen voor de vrije ruimte die het lesprogramma biedt. Op lange termijn willen we hiermee ook het debat over het curriculum gaan aanjagen.

Projectdoel en aanpak

In samenspraak met een adviesraad van economen van de Radboud Universiteit, Erasmus Universiteit en de Universiteit van Amsterdam, ontwikkelden we samen met Day for Change in 2021 vijf lesbrieven Nieuwe Economie. Deze serie wordt de komende jaren met acht lesbrieven voor onder- en bovenbouw uitgebreid. Een lesbrief past in één lesuur. In die tijd maak je leerlingen bekend met nieuw economisch denken vanuit een pluriform kader. Het materiaal biedt activerende lesvormen die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. De lesbrieven zijn digitaal, ‘plug en play’ te gebruiken en vragen maar beperkte voorbereiding. Alle materialen zijn in de praktijk getest door docenten en leerlingen. Bovendien ontwikkelen we workshops en online informatie en trainingen voor docenten.

Gratis Lesbrief

In de Week van het Economie Onderwijs (14-18 november) lanceren we de website economieles.nu tijdens een interactieve Webinar op 15 november. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan nu in voor de speciale nieuwsbrief van Economieles.nu en ontvang in november Lesbrief 1 over “Waarden” gratis.

Beoogde resultaten

Het doel van dit project is een totaal van 13 lesbrieven beschikbaar te hebben voor onder- en bovenbouw op havo en vwo niveau. Hiermee willen we eind 2024 zo’n 65.000 leerlingen bereikt hebben.

Verschillende economische stromingen kijken op een andere manier naar onderwerpen als de markt, de mens, ecologie en welvaart. Deze bredere blik op de economie is belangrijk om mee te geven aan leerlingen. Het vak economie moet leerlingen bewust maken van hun rol in de economie, als consument, als werknemer of zelfs als producent. Met de juiste kennis en vaardigheden kunnen jouw leerlingen beter omgaan met de snelle veranderingen in onze samenleving. Ze leren hoe zij als bewuste wereldburgers kunnen bijdragen aan oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan. Het vak economie bereidt de leerlingen natuurlijk ook voor op een vervolgstudie economie. Nieuw economisch denken zorgt voor een betere aansluiting bij het hoger onderwijs, waar diversiteit in economisch denken meer centraal is komen te staan.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.