Week van het Economieonderwijs – luisteren naar de economen van ONE

Deze week hebben we verschillende interessante interviews voor jou beschikbaar. Je kunt kijken en luisteren naar gesprekken met Sam de Muijnck en Joris Tieleman, de auteurs van Economy Studies, over hun ideeën en visie op het economieonderwijs.

Week van het economie onderwijs | Speciale uitzending met Govert Buijs

In deze speciale uitzending voor de week van het economieonderwijs (WE) gaat filosoof Govert Buijs in gesprek met Sam de Muijnck, hoofdeconoom van Our New Economy, Henri de Groot, hoogleraar regionale economische dynamiek, en Olaf van Vliet, hoogleraar economie over de staat van het economie onderwijs in Nederland. Luisteren of kijken, het kan allebei:

Sam de Muijnck over over verschil tussen Economie en Economie

Het begrijpen van hoe de economie om ons heen werkt, is niet iets wat veel aan de universiteit wordt onderwezen. Het draait daar om modellen, op wiskunde gebaseerde theorie en publicaties. Wat betekent dat dan voor de invloed die dit heeft op de maatschappij? We moeten het hebben over de morele dilemma’s, over de afwegingen die we maken. Een econoom wil het ‘neutraal’ berekenen en een keuze maken. Maar dat neutrale beeld is er niet.

Joris Tieleman over het Economieonderwijs en Economy Studies

Het thema economieondewijs wordt zelden als heel spannend gezien. Toch worden de machtigste technocraten van morgen aan economiefaculteiten opgeleid. En wat leren ze daar? Veel te weinig, wat betreft Joris Tieleman. Economiefaculteiten wereldwijd zijn in de bang van één economische theorie wiens basisprincipes steeds vaker door de ervaring worden weersproken. Daarom is het belangrijk dat pluraliteit terugkeert in het economieonderwijs. In gesprek met Martijn van der Linden bepleitte Tieleman meer diversiteit, en ging hij in op enkele cruciale zwaktes van het heersende paradigma: “In de neoklassieke theorie heb je markt en marktfalen. Maar je hebt geen andere vormen van organiseren zoals netwerken en coöperatieven. Dat bestaat gewoon niet!” Jong geleerd is oud gedaan, met Joris Tieleman. Luisteren of kijken, het kan allebei:

Een onderbouwde discussie

“Sam de Muijnck bepleit dat het economie onderwijs teveel gericht is op neoklassieke theorieën en modellen. Volgens hem is het om maatschappelijke problemen op te lossen broodnodig dat economen breder worden opgeleid. In het kader van de week van het economie onderwijs, welke volgende week plaats zal vinden, roept hij op tot een inhoudelijke en empirische discussie hierover.”

Lees het artikel, “Inrichting economie onderwijs vraagt onderbouwde discussie”, Me Judice, 9 november 2022.