Verbinding Onderzoek en Werkveld financials

Future Fit Financials (FFF), het interactieve platform voor Financials, gaat vanaf september met het Landelijk Overleg Opleidingen Finance & Control (LOOFC) sessies houden bij verschillende hogescholen. Met als doel om het onderzoek, werkveld en onderwijs met elkaar te verbinden. Experts van uiteenlopende specialismen geven hun visie vanuit hun vakgebied.

Eerste bijeenkomst op 28 september

Bij de hogescholen wordt veel toegepast, innovatief onderzoek gedaan. Zij willen hun kennis graag delen met het werkveld. Verder levert het onderwijs ‘young professionals’ af en is het geïnteresseerd in casussen vanuit de praktijk. Andersom is het voor bedrijven en organisaties interessant om de kennis en tools die door het onderzoeksveld ontwikkeld worden, toe te passen in de praktijk. De eerste sessie wordt gehouden op 28 september, van 16 tot 21 uur bij de Haagse Hogeschool (de HHS).

Tijdens de sessies geven wisselende experts vanuit hun vakgebied hun visie op hoe je onderzoek, werkveld en onderwijs op het gebied van Finance & Control kunt verbinden. Ook bieden de sessies een mooie gelegenheid aan de deelnemers om met elkaar te praten over het samen bouwen van een kennisnetwerk.

Deze eerste sessie heeft lezingen van Liliya Terzieva, lector designing value networks van de HHS. Zij gaat in op value networks en hoe je impact kunt maken met netwerken.
Daarna volgt een workshop van Albert Kraaij over een tool die hij ontwikkelde om SDG’S (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) te koppelen aan het businessmodel van ondernemingen.

Meer informatie vind je op de website van Future Fit Financials.

Week van het Economieonderwijs

Voor de HHS is dit thema ook de link naar de Week van het Economieonderwijs, waar de HHS op 21 november zal participeren als HUB op het thema Waardenetwerken voor Toekomstbestendig Economieonderwijs.

Dus dat kun je ook meteen vast in je agenda zetten!