De economische wetenschap is in ontwikkeling. Om aansluiting te houden op het werkveld en een samenleving waarin (gebrek aan) duurzaamheid en sociale inclusie steeds belangrijker worden, is er in de les veel meer ruimte nodig voor discussie en een breder blikveld. Er is behoefte om het onderwijs te verrijken, om leerlingen aan het denken te zetten.

Met een breed aanbod van wetenschappelijk invalshoeken kunnen leerlingen en studenten zelf een afweging maken tussen verschillende waarden in de samenleving; financieel, sociaal en ecologisch. Wij kennen veel onderwijsprofessionals die hard werken aan de verrijking van hun lessen. Maar niet iedereen kan hier binnen de bestaande kaders van het curriculum en de ruimte voor vinden, laat staan de tijd die het kost om in je eentje die veranderingen door te voeren. De Week van het Economieonderwijs biedt een platform waar onderwijsprofessionals met elkaar in gesprek kunnen gaan over de ontwikkeling die de economische wetenschap doormaakt, en hoe die een plek kan krijgen in de les.

Samen met Leren voor Morgen en Het Groene Brein, organiseren we met trots deze tweede editie. Ook hebben we zelf een aanbod van workshops binnen de goed gevulde agenda van deze week. We lichten ze hier even uit, maar kijk vooral ook naar de agenda van het hele programma!

Our New Economy tijdens de Week van het Economieonderwijs

Lesmaterialen voor Nieuw Economisch denken

In het Engels wordt netjes onderscheid gemaakt tussen ‘economics’ en ‘the economy’. In Nederland hebben we dat onderscheid niet en dat maakt het soms lastig om aan te geven of we het hebben over de economie, of het bestuderen ervan. Dit, en vele andere inzichten, is belangrijk als je aan de slag wil met het maken van lesmaterialen. De workshop bestaat uit een korte presentatie en vervolgens gaan we samen met die inzichten concreet aan de slag met het ontwerpen van materiaal voor jouw klas.

Op dinsdag 21 november geeft Maarten Nijman in Den Haag een workshop over Lesmaterialen voor Nieuw Economisch denken.

De Krant in de Klas

We willen onze leerlingen helpen om de economie te begrijpen, maar de maatschappelijke gebeurtenissen in hun leefwereld zijn soms moeilijk te koppelen aan de lesstof. In deze workshop bespreken we de noodzaak van en manieren waarop leerlingen economische concepten buiten de klas kunnen herkennen. We kijken wat er eind november in de wereld gebeurt op het gebied van duurzaamheid en gebruiken dit om lesmateriaal – voor een lesopener, themaopdracht of hele les – te maken dat je meteen kan toepassen.

Op woensdag 22 november geeft Irene de Vries in Apeldoorn de workshop De Krant in de Klas: hoe krijgen we de echte economie het klaslokaal in?

Ontwerp jouw Economie

Sam de Muijnck en Joris Tieleman geven een overzicht van visies op de toekomstige economie. Bij het schrijven van het boek Economy Studies en het creëren van een overzicht van economisch onderwijsmateriaal werd het duidelijk dat een van de grootste hiaten, in zowel de reguliere als de alternatieve literatuur, het begrijpen van de verschillende manieren is waarop economieën georganiseerd kunnen en zijn geweest. Te vaak ligt de focus uitsluitend op de manier waarop markten werken. In het beste geval wordt een simpele tweedeling tussen de vrije markt en centraal geplande economieën gepresenteerd, terwijl er vele andere vormen zijn, zoals de commons, coöperaties, de gifteconomie en decentraal georganiseerde maatschappelijke voorzieningen. Deze zijn niet theoretisch: ze vormen al grote delen van onze economische systemen. In ons economisch denken en onderwijs negeren we ze op eigen risico.

In de workshops krijgen deelnemers in kleine groepen praktische hulpmiddelen en raamwerken om hun eigen toekomstige economie te ontwerpen en na te denken over de diversiteit die al bestaat in de economieën van vandaag. De workshop staat open voor iedereen, aangezien we allemaal meedoen en een belangrijke rol spelen in de economie, en dus onderdeel moeten zijn van het opnieuw bedenken hoe onze toekomst eruit zou moeten zien.

NB. deze workshop is in het Engels

Op woensdag 22 november geven Sam de Muijnck en Joris Tieleman in Amsterdam de workshop: Ontwerp jouw Economie

Lesbrieven Nieuwe Economie

Tijdens deze kennissessie delen we met je waarom wij denken dat deze lesbrieven nuttig en noodzakelijk en de weg vrijmaken voor vernieuwing van het economieonderwijs. We gaan in op de verschillende thema’s en hoe deze ingezet kunnen worden in de vrije ruimte én verdieping bieden op de domeinen voor het eindexamen economie. We delen ervaringen uit de praktijk, blikken terug en kijken vooruit. Na afloop delen we een mooie aanbieding voor onze lesbrieven met je.

Op woensdagavond 22 november (nog voor de eerste verkiezingsuitslagen op TV komen) kun je online de workshop Lesbrieven Nieuwe Economie volgen.

Nieuw Economisch Onderwijs in context en perspectief

Het hbo economieonderwijs is volop in beweging. Als we even uitzoomen zien we dat deze beweging past binnen een grotere (internationale) beweging binnen het onderwijs, de samenleving en het bedrijfsleven. Deze veranderende context vindt zijn weg gelukkig ook al naar de onderwijspraktijk. Want zeker in lectoraten, minoren en keuzevakken gebeurt er al heel veel.

Tegelijkertijd staan we ook pas aan het begin van de verandering. De kerncurricula leiden voor een groot deel namelijk nog op voor business as usual. De bal ligt nu dus bij onderwijsinstellingen en hun economische opleidingen.

Maar hoe vertaal je dan al de ambities van bijvoorbeeld het Verkenningsrapport (2021) en het Sectorplan (2023) naar de bestaande opleidingen? Wij delen ons perspectief maar zijn nog veel benieuwder naar dat van jullie!

Op donderdag 23 november geven Rosa van As en Magid el-Massoudi in Amsterdam de workshop Nieuw Economisch Onderwijs in context en perspectief.