Homepage – onder

Een economie ten dienste van mensen en niet andersom

“Het gevoel dat we als economische discipline moeten bijdragen aan grote maatschappelijke uitdagingen, neemt toe. Complexe problemen zijn alleen op te lossen als ze vanuit verschillende economische perspectieven worden bekeken: diversiteit werkt het beste!”

Irene van Staveren, hoogleraar pluralistische economie Erasmus Universiteit Rotterdam

“Systeemverandering is even noodzakelijk als onvermijdelijk, en wordt daarom ook door steeds meer beleidsmakers in de mond genomen. Wat deze beleidsmakers echter zelden tot nooit (h)erkennen, is dat systeemverandering alleen kan/zal lukken bij een verhaalverandering; er moet een nieuw samenlevingsonderliggend verhaal komen!”

Kees Klomp, lector Nieuwe Economie Hogeschool Rotterdam

“Voordat mijn klas leert om mogelijke overheidsingrepen met nette rechte lijntjes te tekenen, wil ik ze laten ervaren hoe complex de echte economie is. In de echte economie lopen lijnen niet recht, bestaat Ceteris Paribus niet, en hebben ontwikkelingen in verschillende deelmarkten effect op elkaar.”

Irene de Vries, docent algemene economie in Apeldoorn