Basisonderwijs

Onze materialen voor het basisonderwijs zijn nog in ontwikkeling. Deel jij wel ons idee dat er een breder perspectief nodig is over ‘de economie’ en dat kinderen op de basisschool daar al (voorzichtig) kennis mee mogen maken? Schrijf je dan in op onze nieuwsbief en blijf op de hoogte. Zo weet je als eerste wanneer we nieuw materiaal beschikbaar hebben.

Op de basisschool leren kinderen over sparen, geld als ruilmiddel en ze leren rekenen met geldbedragen. Economieles is het nog niet echt, daar zijn kinderen op deze leeftijd ook nog niet aan toe. Het overbrengen van complexe termen en opgaven zijn voor het basisonderwijs dan ook geen gemakkelijke opgave. De vanzelfsprekendheden van ons dominante economische denken worden ondertussen (helaas) wel overgedragen aan de kinderen als waarheid.

Het nastreven van een vrijemarkteconomie die inzet op winstmaximalisatie en concurrentie staat niet ter discussie. Over ‘externaliteiten’ wordt niet gesproken, maar de ecologische grenzen van de groei worden door kinderen meestal wel gezien. Vaak wordt het in niet mis te verstane termen aangeduid als ‘oneerlijk’ over armoede, ‘zielig’ over misstanden in de bio-industrie of ‘gemeen’ als het gaat over vervuiling van het milieu, maar blijft het bij deze termen.

Materialen

Scholen willen graag aan de slag met lesmateriaal over een duurzame economie, maar dat materiaal ontbreekt nu nog vaak in het aanbod van lespakketten, wat gezien de opgave en complexiteit niet vreemd is. ONE gaat ook voor het basisonderwijs lesmateriaal ontwikkelen over de Nieuw Economie.

Wat wij zien als kansen voor het basisonderwijs en de ‘Nieuwe Economie’? Hoe werkt dat in de klas met jonge kinderen? Welke mogelijkheden zijn er wel?

  • Je begint bijvoorbeeld met ruilhandel. Je laat de ene leerling iets ruilen met de ander, liefst fysiek zodat ze iets moeten sjouwen.
  • Je kunt werken met simpele dingen als onderhandelen.
  • Je kunt de klas zelf geld laten ontwerpen. En de vraag stellen waarom ze dit geld niet als echt geld kunnen gebruiken? (of kan dat wel?)
  • En voor hogere groepen: Stel de vraag wie het geld maakt? De bank of de regering?
  • Je kunt ook gesprekken hebben over wat er eerlijk is: hoeveel verschil in inkomen vinden kinderen acceptabel? Mag iemand twee keer zoveel verdienen, de baas bijvoorbeeld? Is drie keer of tien keer nog goed?

In 2021 komen we met materialen en informatie voor klassen in het basisonderwijs. Schrijf je nu vast in op onze nieuwsbrief.