Extra materiaal bij lesbrief Nieuwe Economie 3: Hoe (zo) circulair

Bij de lesbrief “Hoe (zo) circulair” zijn de volgende materialen beschikbaar in het pakket:

  • Powerpoint (link naar Google slides op aanvraag) die je kunt gebruiken in de les
  • Docenthandleiding met uitleg per onderdeel van de les
  • Werkblad voor de leerlingen voor de opdrachten
  • Theoretisch kader voor de docent ter voorbereiding
  • Online ondersteuning voor een klassikale opdracht

Extra materialen

Een goed bruikbare uitleg over circulaire economie krijg je van Elisa Achterberg in deze korte video van de Universiteit van Nederland.


Een organisatie die ook veel kennis over de circulaire economie deelt is Het Groene Brein. Ze hebben kenniskaarten over de circulaire economie. Je vindt hier definities, bedrijven die actief zijn in circulaire productie en voorbeelden van circulaire productie.


Publicaties over Circulaire Economie

Er is veel geschreven over de circulaire economie. Een paper die goed aansluit bij de materialen van de lesbrief vind je hier: