Ambtenaren

De nieuwe economie, de circulaire economie, Economy of the Common Goods, de Donut-economie, next economy en ga zo maar door. Steeds meer nieuwe verhalen zijn beschikbaar en steeds vaker worden vraagstukken integralen en complexer. En juist vanwege die complexiteit en de onbekendheid met nieuwe theorieën wordt er veel teruggepakt op het bestaande (klassieke) economische model bij beleidsvoorstellen.

En dat gebeurt vaak zonder dat we het doorhebben. Het ontwikkelen van de kennis van nieuwe theorieën kost tijd. En waarom zou je dat doen als je gewend bent om met de klassieke modellen te werken? Adviesbureaus en consultants gebruiken vaak nieuwe woorden terwijl ze oude (en gevestigde) methodes in stand te houden. Zo zijn er tal van voorbeelden van beleidsstukken die praten over nieuwe economie, next-economy of blauwe economie, maar die vol staan van de bekende instrumenten die de afgelopen decennia altijd al gebruikt werden in de klassieke economie.

Nieuwe perspectieven

ONE geeft graag nieuwe perspectieven op beleidsvraagstukken. Wij zijn voorstander van een pluriforme benadering: meerdere theorieën kunnen naast elkaar bestaan en we gaan dus niet uit van één waarheid. We komen graag langs om deze inzichten te delen. Dit kan in presentaties voor ambtenaren of bestuur, digitaal of fysiek en voor kleine en grote groepen in de vorm van een interactieve workshop of presentatie.

Wij zijn geen consultants. Wel kunnen wij jouw beleidsstukken tegen het licht houden en je uitdagen om daar vanuit een ander perspectief naar te kijken. Wil je een open vizier op jouw beleidsstukken en kijken naar de kansen van de nieuwe economie voor uw gemeente, waterschap of provincie? Neem contact met ons op om te spreken over de mogelijkheden.